Tak byl například v říjnu 2011 dvakrát přistižen ve Fiatu Tipo v Kraslicích a v únoru 2012 v Českých Budějovicích ve felicii, v té navíc s 1,41 promile alkoholu v dechu. Jednal tak přesto, že soud v Praze 5 mu v červenci 2006 uložil zákaz řízení na šest let. Posléze se vrátil do fiatu a řídil 6. dubna 2012 kolem 19.35 hodiny v Č. Budějovicích.

Před budějovickým okresním soudem se pan Václav doznal ke skutku z února 2012. Jeho vinu prokázala i dechová zkouška na alkohol. Soud dále vázaný pravomocným rozhodnutím soudu v Sokolově nad zmíněnými jízdami obviněného z října 2011 mu za tyto delikty pokračujícího maření výkonu úředního rozhodnutí a za ohrožení pod vlivem návykové látky uložil společný úhrnný trest odnětí svobody na 22 měsíců a zákaz řízení na čtyři roky.

Zatím míň

Pan Václav se odvolal. Ke krajskému soudu sice nepřišel, ale ten po projednání věci rozsudek prvního stupně zrušil a sám nově rozhodl. Uznal obviněného vinným třemi prvními výše popsanými útoky, které kvalifikoval stejně. Věc jízdy z dubna 2012 vrátil první instanci k novému projednání.

K tomuto skutku totiž podle něj nebyly provedeny důkazy, když k užití úředních záznamů policie soud neopatřil souhlas obviněného a žalobce. Navíc okresní soud pana Václava zprostil obžaloby za řízení fiatu v nezjištěných dnech určitého období, do jehož vymezení ale zasahuje i naopak trestaná jízda z dubna 2012. V novém řízení má tedy soud prvního stupně objasnit, zda také tato projížďka není součástí již zproštěného skutku.

Při takto zúženém výroku o vině krajský soud korigoval panu Václavovi trest na 20 měsíců do ostrahy a trest zákazu řízení na tři a půl roku. „Jiný než nepodmíněný trest nepřicházel vzhledem k trestní minulosti obviněného v úvahu," řekl předseda senátu a zmínil jeho předchozích čtrnáct odsouzení. Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.