Podle mluvčího Celního ředitelství v Českých Budějovicích Vladimíra Peška tím završili rozsáhlou akci s krycím názvem Tajfun. Týkala se nezákonného nabízení, skladování a prodeje zboží, u kterého existuje důvodné podezření, že má stejné nebo zaměnitelné označení s originální ochrannou známkou.

„Celníci měli již předem vydaný soudní příkaz k prohlídce tržnice s jejím plánkem. Celý prostor ohraničili páskou a začali systematicky kontrolovat jedno prodejní místo po druhém," popsal mluvčí Pešek. V objektu tržnice bylo 16 stánků a jedna zděná prodejna. Čtyři stánky byly uzamčené, nikdo se k nim neznal. Celníci je proto museli otevřít násilím. „Zajímavostí je, že v téměř každém stánku celníci objevili skryté prostory. Jednalo se o dvojité stěny nebo zamaskované úkryty ve stropě, které sloužily jako skladiště," konstatoval Vladimír Pešek.

Zboží za 99 milionů

Veškeré zajištěné zboží prozatím skončilo ve skladech celní správy. Zůstane tam až do rozhodnutí soudu. Pokud majitelé ochranných známek nebudou souhlasit s využitím padělků pro humanitární účely, celníci je následně zlikvidují. Od začátku roku zabavila celní správa rozmanité druhy padělků za 99 milionů korun. „Největší množství zajištěného zboží připadá na textilní výrobky, obuv, CD a DVD nosiče," dodal mluvčí.