Uznal ho vinným trestným činem podpory a propagace hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka. Rozsudek není v právní moci.

Závadové album

Skutku se podle soudu dopustil tím, že v roce 2007 objednal výrobu 616 kusů CD s názvem Triumph of the Will, tedy Triumf vůle. Album nahrála českobudějovická skupina Imperium, jejímž zpěvákem je právě Moravec.

Podle senátu přinejmenším některé skladby v albu obsahují prvky nenávisti k některým skupinám obyvatelstva a navádějí k násilným akcím.

Doprovodné obrazové symboly obalu představují v kontextu oslavu Adolfa Hitlera a Třetí říše. Album vykazuje znaky vazby na soudobý neonacismus.

Fragmenty a komplex

V závěrečný den soud vyslechl zpracovatele ústavního znaleckého posudku z oboru společenské závadnosti textů a zástupné symboliky.

Obsáhle vysvětlil metodiku, podle které tuto „poměrně subtilní“, jak řekl, tématiku zpracoval. Zdůraznil, že posuzoval obsah posuzovaného alba komplexně, uceleně, ve vzájemném kontextu textů, hudby, obálky, v souvislosti jednotlivých prvků.

Podle něho může být dílo vyjádřením vnitřního pocitu nespravedlnosti (autora), necítícího se dostatečně oceněným, zatím co druzí jsou podle něho nespravedlivě preferováni.

V tvorbou pak autor odkazuje na režim, který tyto věci řešil „vcelku razantně“, agresí. Tento společenský problém by se podle něho měl opět řešit, a způsob, jakým k tomu přistoupili nacisté, se mu jeví nejlepším.

Znalec upozornil na „velmi propracovanou symboliku fragmentů“, které tento odkaz připomínají.

Skupinu, kterou tato ideologie oslovuje, album utužuje v jejích ideových východiscích a pospolitosti. U ostatní veřejnosti pak přinejmenším vybuzuje zájem.

Texty písní podle znalce posilují obecně agresivní jednání.

Kde jsou ty výzvy?

Obhájkyně Klára Slámová chtěla vědět, práva jaké skupiny lidí mají být albem potlačována. Kde se v textu objevují výzvy jít na Cikány a podobně.

Znalec zdůraznil, že oproti takové snaze vytrhávat věci z kontextu on hodnotí společenský jev, kontext sdělení.

Připomněl, že nikde se neobjevují třeba hákový kříž či říšská orlice. Část informace je vždy ze symbolu cíleně vynechána. „Všechno je v náznacích, vždycky něco chybí právě proto, abyste mohli klást takovéto otázky,“ řekl k obhajobě. Zasvěcení podle něho ale vědí, kam sdělení či výzva směřují.

Michal Moravec namítal, že orlice na disku je podle informace, kterou dostal, svatováclavská, což je pro něho symbol vlastenectví. Doplňující ozubené kolo pak je symbolem žánru, který hrají…

K tvrzenému použití hesla o “bílé revoluci“ jako jediném řešení mínil, že jde o špatný překlad, případně o špatnou výslovnost interpreta skladby. Nemá jít prý o „white“, ale o „write“ revoluci, tedy o psanou… Jaksi prý ve smyslu, že nejde o nic násilného.

Pro soud vinen

Podle Slámové není objasněno, které hnutí směřující k potlačení práv svobod měl její klient propagovat. Mělo by být prokázáno také to, čím ono které hnutí skutečně směřuje k potlačení práv…

„I kdyby text vyzdvihoval bílou radu, nepotlačoval by tím ostatně přece rasu jinou,“ mínila.

Posléze obhájkyně brojila proti přísnější kvalifikaci skutku. Nebylo prý prokázáno, že CD bylo určeno pro širší veřejnost. Objednáno jej bylo jen množství z technického hlediska minimální .

„Vracíme se o dvacet let zpět, kdy byli lidé stíháni za odlišný účes,“ dodala.

Soud ale po poradě rozhodl, jak uvádíme výše.

Předseda senátu Mgr. Michal Kubánek zdůraznil, že jednotlivé posuzované texty nevykazují rasovou či jinou nesnášenlivost a použité grafické symboly neodpovídají historickým reáliím.

„Znalec však vysvětlil, proč nelze vytrhávat jednotlivosti, neboť smysl dávají jen v komplexu,“ řekl.

Připomněl, že CD bylo veřejně „pokřtěno“ a část výlisků byla šířena. Tím byl naplněn přísnější odstavec zákona o spáchání činu tiskem či podobně účinným způsobem.

Trest soud vynesl jako úhrnný.

Michala Moravce totiž dále uznal vinným ohrožováním pod vlivem návykové látky. Letos 8. února kolem 01.50 totiž řídil auto pod vlivem alkoholu – podle draegra s jednou promile, podle následujícího odběru krve s 0,97.

Proto mu soud také vyslovil zákaz řízení na dva roky.

Strany se k rozsudku nevyjádřily.