Podle krajské policejní mluvčí Štěpánky Uhlířové přímo na přejezdech chybovalo 27 řidičů. Dvacet čtyři přestupků vyřešili policisté přímo na místě udělením blokové pokuty, další tři oznámili příslušnému správnímu orgánu.

„Ostatní zjištěné přestupky se týkaly v 38 případech nepoužití bezpečnostních pásů, ve třech případech nepoužití zádržného systému pro dítě. Celkem 24 řidičů jelo příliš rychle. Dvacet osm vozidel mělo nevyhovující technický stav," popsala policejní mluvčí Uhlířová. Dodala, že na akci s názvem Vlak se podílela stovka příslušníků dopravní
a pořádkové policie z celého kraje. Muži zákona se zaměřovali především na kontrolu dodržování ustanovení o železničních přejezdech podle paragrafů 28 a 29 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Věnovali se však také pátrání po osobách a odcizených věcech, kontrole řidičů pod vlivem alkoholu a podobně.

Nehody na železničních přejezdech bývají závažné 
a nezřídka končí těžkými zraněními či smrtí osádky automobilů. Letos se do konce dubna stalo na území kraje celkem devět nehod, při kterých došlo ke srážce s vlakem. Nikdo naštěstí nezemřel, jedna osoba byla zraněna těžce, tři lehce. Při nehodách vznikla škoda za víc než 1,5 milionu korun. Loni se stalo na přejezdech 32 nehod. Zemřeli čtyři lidé, sedm bylo zraněno těžce a 12 lehce. Škoda přesáhla sedm milionů korun.