Při vyšetřování muž pod tíhou důkazů doznal, že si vše vymyslel. Domníval se prý, že jeho přítelkyně má jiného partnera, a chtěl si ověřit, zda o něho má ještě zájem. Aby utvrdil, že byl unesen, zakoupil do svého mobilu jinou SIM a pod vymyšleným jménem zasílal přítelkyni SMS, z nichž vyplývalo, že byl unesen.


Protože si mladík vše vymyslel, byla věc podezření z omezování osobní svobody odložena. Oznamovatele údajného únosu však čekají problémy – protože přes poučení uvedl nepravdivé vysvětlení, bude jeho věc předána Městskému úřadu v Trhových Svinech s návrhem na projednání jako přestupek. Mohl by být tedy potrestán pokutou až 50 000 korun.