Na schůzce poradního sboru ředitelky Vazební věznice v Českých Budějovicích, která se uskutečnila minulý týden, projekt představilo také Dobrovolnické centrum.

Schůzky se dále zúčastnili zástupci Domu sv. Pavla při Městské charitě v Českých Budějovicích a doléčovacího centra pro drogovou závislost Háječek.

„Setkání mělo za cíl rozšířit spolupráci věznice s mimoresortními institucemi a organizacemi,“ vysvětlila Věra Michalicová, vedoucí Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice.

V současné době si dopisuje pod hlavičkou Diecézní charity celkem devět dvojic; vždy dobrovolník plus jeho vězeň.

Podle nastavených pravidel si dobrovolníci dopisují pod přezdívkou a dopisy jsou přeposílány přes Diecézní charitu.

Exkurze ve věznici pro dopisovatele

„Vazební věznice v Českých Budějovicích vychází vstříc uvedenému dobrovolnickému programu. Například předáváním informací o možnosti dopisování vězňům, spoluprací při dalším vzdělávání dopisovatelů či umožněním exkurze do vězení pro dobrovolníky – dopisovatele,“ pokračuje dále Věra Michalcová.

Jako další z možností spolupráce Vazební věznice České Budějovice a Dobrovolnického centra byla navržena zajímavá možnost zařadit vězně v rámci pracovních terapií do dobrovolnických aktivit.

„Je však nutné pro tyto uvažované aktivity vyjednat pravidla, například proces výběru vězně a konkrétní možnosti uplatnění,“ doplňuje dále Lucie Prokopová z Dobrovolnického centra.

Zaměstnávání vězňů je důležité

Vazební věznice České Budějovice klade velký důraz na zaměstnávání vězňů.

„Za období roku letošního roku se podstatně zvýšilo zaměstnávání vězňů,“ konstatuje Věra Michalcová.

A uvedený fakt dokládají následující konkrétní čísla. K 31. říjnu letošního roku docházelo z celkového počtu 141 vězňů Vazební věznice v Českých Budějovicích 99 vězňů do zaměstnání. Z nich převažuje počet vězňů, kteří pracují mimo věznici.

V rámci dalšího pracovního uplatnění vězňů z českobudějovické věznice se dobrovolnictví nabízí jako vhodné doplnění jejich dosavadních možností.

„Ale až čas ukáže, nakolik je tato spolupráce možná a také proveditelná,“ dodává pracovnice dobrovolnického centra Lucie Prokopová.