Škoda je vyčíslena na více než 28 000 korun. Pokud občané cokoli v souvislosti s tímto činem viděli či mají informace k objasnění případu, nechť kontaktují policii na telefonu 974 226 760, případně na lince tísňového volání 158.