Varování bylo marné. 15. ledna po poledni si nabral v Bille do kapes bundy třináct čokolád v ceně skoro 350 korun a bez zaplacení prošel pokladnou. Když se ho pracovník ostrahy pokusil zadržet, uchopil ho za límec a povalil. Zadržen byl policií. Dva dny nato dopoledne sebral z figuríny před H a T fashion zimní bundu za 899 Kč, oblékl si ji a odešel bez zaplacení.

A pak to opravdu přehnal. 28. ledna asi ve čtyři v noci v bytě křikem probudil svou 68letou babičku. Nadával jí, chytil ji za ruku, odhodil na židli a chtěl, aby mu dala dva tisíce. Dal jí facku, křičel, že ji zabije, a požadoval, aby mu vydala své zlaté zuby. Ve strachu mu vydala můstek a on jej rozlámal. Dál požadoval peníze. Babička mu řekla, že dojde vybrat do bankomatu, a vnuk se oblékal, že půjde s ní. Jí se pak podařilo utéct a zamknout se ve sklepě.

Ke krádežím se doznal. Bundu prý potřeboval, protože mu bylo zima. K čokoládám dodal, že ho jeden z prodavačů udeřil do obličeje, a on se pak do šarvátky taky trochu zapojil. Kradl prý asi pod vlivem drog.

Nic babičce neudělal?

S babičkou bydlel od dětství s výjimkou doby, kdy seděl. Nic jí za to neplatil, naopak mu měsíčně přispívala dvěma tisíci. O peníze vždycky slušně požádal a ona mu pomohla; neví, proč si tuhle událost vymyslela. Měli prý dobrý vztah. Občas se pohádali, ale nikdy proti ní neužil násilí. Ty zlaté zuby mu taky vydala dobrovolně, chtěl si na její radu za ně pořídit ošacení, dát se před léčením do pořádku. Zuby dal známému v baru, o kterém věděl, že je dobře zpeněží.

Babička u hlavního líčení popřela, že by vnuk vůči ní užil násilí. Na policii prý uváděla záměrně nepravdu, „protože byla na dně". Soud poté onu výpověď přečetl.  Podrobně popisovala, jak tu noc vnukovi zase začalo „harašit" („Proč mi pleteš myšlenky? Chceš, aby tě zabil, nebo sebe?"). Je to prý nemocný člověk, narkoman. Vyhrožoval, že ji „klidně zabije", a že u ní nebude, aby mu dala dva tisíce, on si koupí jídlo a pojede za mámou. Když mu řekla, že peníze nemá, dal jí facku a chtěl ty zuby. Položila je na stůl a on je rozlámal. Pořád po ní chtěl peníze, tak si vymyslela, že má ještě něco na účtu a vybere to. Pak využila chvilky a zamkla se ve sklepě.

Podrobně popisovala jejich soužití a prosila policii,  aby vnuka hlavně nepouštěla. „Syn je zavřený, děti feťáci, holka na útěku, další někde v Rakousku, tenhleten schizofrenik, říkám si, co z toho života mám? Jaký smysl pro mne má?" protokolovala policie a četl okresní soud.  Na jeho dotaz řekla, že si tuto verzi připravila proto, aby vnuka dostala k psychiatrickému léčení. Opakovala, že ji uhodil jen jednou, když mu bránila vyskočit z okna, a nikdy jí  nevyhrožoval. Okresní soud ale změně výpovědi neuvěřil.

Znalkyně u něho shledala disociální poruchu osobnosti. Není chorobně agresivní, nejednal pod vlivem bludů nebo halucinací. Rozpoznávací a ovládací schopnosti u něho v době činu byly zachovány. Prognóza jeho dalšího vývoje je nepříznivá pro strukturu jeho osobnosti, která se nedá ovlivnit, není schopen sociální adaptace, ochranné léčení u něho nemůže splnit účel.

Soud ho uznal vinným dvěma přečiny krádeže a zločinem loupeže. Za krádež čokolád a sbíhající se odsouzení z loňského listopadu mu uložil souhrnných 16 měsíců, za bundu z figuríny a jednání vůči babičce 30 měsíců. O nároku babičky na náhradu škody nerozhodoval, protože poškozená připojení se k řízení vzala v průběhu hlavního líčení zpět.

Michal G. se odvolal.

Pestré mládí

Senát krajského soudu konstatoval čtyři předchozí záznamy v trestním rejstříku obviněného. Jako patnáctiletý byl odsouzen v Liberci zřejmě při pobytu v ústavní ochranné výchově

za loupež, krádež, maření výkonu úředního rozhodnutí a erotické vydírání spoluchovance v léčebně na dva a půl roku. Trest vykonal v listopadu 2009 a v únoru 2010 byl odsouzen mimo jiné za další loupež k 13 měsícům. Ty vykonal v srpnu 2012. Jako dospělý dostal loni v červenci za krádež rok podmíněně na čtyři léta s dohledem (po návratu z vězení odcizil v kolárně v domě, kde bydlel u babičky, kolo a další poškodil). Už předtím dostal podmínku za jinou krádež. Nyní projednávané loupeže se tedy dopustil ve zkušebních dobách dvou odsouzení…

Obhájce mínil, že se jeho mandant žádné loupeže nedopustil a tresty za krádeže jsou nepřiměřeně přísné. Je prý pochybnost, zda se loupež skutečně stala, poškozená u soudu popřela užití  jakéhokoliv násilí proti ní. Nemohla už přihlížet k tomu, jak se vnukovy psychické potíže prohlubují a ze strany lékařů se mu nedostává odpovídající péče, a rozhodla se pokusit ho na léčení dostat popisem historky o oloupení. Když zjistila, že vnik není na psychiatrii, ale ve vazbě, rozhodla se uvést věc na pravou míru, interpretoval obhájce. Navrhl přibrat k posouzení její věrohodnosti znalce. Michal G. by měl být podle něho obžaloby z loupeže zproštěn a za krádeže dostat podmínku.

Slyšena byla také babička. Popisovala, že vnuk je schizofrenik, už s tím byl v nemocnici, lítá s nožem po ulici – co prý s ní má dělat, volala jsem sanitku a policii, že zase vyvádí, aby to řešili, aby ho dali do nemocnice. Doktor řekl, že je třeba ho léčit, ale na základě jeho vlastního rozhodnutí. Já bych dala všechno na světě, jen kdyby byl normální. Chodím za ním na návštěvy do věznice, posílám mu balíky, je mi ho líto - nechte ho na ulici… Každého jsem se ptala, byla jsem z toho nešťastná. Jeho otec je lump, matka potvora, děti zůstaly k výchově mně… Dávala jsem mu na trávu, když ji kouřil, byl v pořádku, pomáhal mi s úklidem. Je nemocný, má halucinace. Nemyslím, že se dopustil loupeže…"

Stejného názoru byl i obviněný. „Loupeže jsem se nedopustil, nikoho jsem nepřepadl,"  řekl.

Krajský soud poté rozsudek zrušil. Uznal Michala G. vinným pokračující krádeží a za tento skutek a loupež, ohledně níž zůstal rozsudek nedotčen, mu uložil úhrnný trest odnětí svobody na dva roky a deset měsíců do věznice s ostrahou.

Je třeba ho izolovat

„Okresní soud nepochybil, když se opřel o výpověď poškozené, zoufalé 67leté ženy z přípravného řízení," řekl předseda senátu. „Snažila se pomoci vnukovi po selhání jeho rodičů a on se jí odvděčil tím, že ji oloupil, místo aby si vážil její péče po jeho návratu z vězení. Aby patnáctiletý dostal dva a půl roku, to se stane málokdy, ale v jeho případě se dvěma loupežemi a vydíráním to bylo namístě. Po vykonání trestu se měl kam vrátit, začal bydlet u babičky v paneláku. Přes zjevné dobré fyzické dispozice se ale nesnažil o zaměstnání, místo aby babičce přispíval na domácnost, zneužíval ji. V závěru minulého roku už na něho podala trestní oznámení pro podezření z týrání osoby ve společném obydlí, které bylo nakonec posouzeno jako přestupek, ale zřejmě šlo o chování podobné tomu, za něž je nyní souzen. Napadal i mladšího bratra. Psychiatři mu doporučili přestat s pervitinem a začít se dobrovolně léčit, ale dál užíval psychotropní látky a tím ruinoval sebe i okolí… Není důvod nevěřit výpovědi babičky na policii. Její změna před soudem je účelová, jakkoliv pochopitelná snahou pomoci vnukovi. Může být ale ráda, že nakonec bude izolován od pervitinu…"

Soud ale musel zasáhnout do výroku první instance o dvou přečinech krádeže. Šlo podle něj o jeden pokračující skutek, do  něhož nemohlo být zahrnuto i předchozí odsouzení z trestního příkazu, jak na to upozornil žalobce. Uložil Michalovi G. proto úhrnných 34 měsíců s tím, že může reálně očekávat přeměnu oné roční podmínky na přímý výkon trestu. A může počítat i s tím, že mu přeměněn i onen rok podmíněně z trestu předchozího, dodal předseda senátu.

„Je třeba ho izolovat," dodal. „A bude jen na něm, jak se zachová, až z vězení zase vyjde…"

Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.