Vrchní soud v Praze zrušil nepodmíněné tresty vězení pro dva dosud bezúhonné Jihočechy, kteří se dle obžaloby dopustili zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Tomáš T. z Tábora a Rudolf K. ze Lhenic čelili obvinění, že 
ve velkém distribuovali hašiš z Maroka. Budějovický krajský soud je za to loni v srpnu poslal na 9 a 8 let do věznice 
s ostrahou. Součástí trestu bylo také propadnutí věci.

Předseda senátu Michal Kubánek včera oznámil, že rozsudek nenabyl právní moci. „Vrchní soud usnesení 2. prosince zrušil v celém rozsahu a nařídil nové projednání," poznamenal soudce a dodal, že hlavní líčení s dokazováním začne v pondělí 13. ledna, tedy za necelé dva týdny. Jak již náš Deník uvedl v srpnu loňského roku, obžalovaný Tomáš T. opakovaně vyjížděl do africké země v upraveném obytném Fordu Transit. V únoru až březnu 2012 v něm dopravil 
do republiky přesně nezjištěné množství hašiše.

Následně prodal spoluobžalovanému za účelem další distribuce šest kilogramů  této návykové látky za bezmála půl milionu korun. Předávka se uskutečnila na parkovišti 
u zoologické zahrady na Hluboké a Rudolf K. ji zaplatil penězi, které mu údajně poskytl otec na nemovitosti. Tím spolupráce obžalovaných zdaleka nekončila. V době od 24. do 25. června 2012 Tomáš T. přivezl ze zahraničí dalších skoro 15 kilogramů hašiše. Necelých šest kilo opět získal Rudolf K. Koncoví zákazníci už se drogy nedočkali, protože oba muže zadržela policie a ta zajistila uváděné množství při domovních prohlídkách.

V neprospěch obou obžalovaných hovořily jak svědecké výpovědi a telefonické odposlechy, tak i jejich doznání. Státní zástupkyně označila tyto důkazy za přesvědčivé. Obhájci v závěrečné řeči argumentovali tím, že i s ohledem na doznání jejich klientů nejsou o skutkovém stavu věci pochyby. Podle nich ale dosud bezúhonní obžalovaní nenaplnili znaky pro užití přísnějšího odstavce. Jejich čin prý totiž nesměřoval k získání značného prospěchu. Také obsah účinné látky v „jejich" hašiši přísnější kvalifikaci neodpovídá.

Advokáti upozorňovali na novou úpravu kvalifikování množství držené drogy a na to, že podle judikatury je třeba obohacení pachatele snižovat o množství drogy neprodané či té, kterou měl obžalovaný pro sebe. Rudolf K. navíc doznal 
i první případ a výrazně tak přispěl k objasnění věci. „Je otázka, zda je k jeho nápravě skutečně třeba minimálně osmiletý pobyt za mřížemi," zmínila jeho obhájkyně Jaroslava Krybusová. Její kolega Petr Smejkal navrhoval pro svého klienta Tomáše T. rovněž mimořádně snížený trest.  Podle názoru obhájce by měl obžalovaný dostat příležitost být užitečný své rodině. Obžalovaný Tomáš T. na závěr srpnového hlavního líčení přečetl v slzách prohlášení, 
v němž svého jednání litoval.

Předseda senátu při odůvodňování uváděného rozsudku řekl, že skutková zjištění v této věci byla nezpochybnitelná. Policie totiž zajistila u obou obžalovaných značné množství  hašiše. a oba ba se doznali. Jejich vinu prokázaly i další důkazy včetně výpovědi lidí, jimž drogu dodávali.

Soud byl přesvědčen, že oba jednali v úmyslu získat značný neoprávněný prospěch, tedy vyšší než půl milionu korun. S tvrzením Rudolfa K., že z první dávky nezískal zpátky ani to, co za ni zaplatil, se senát neztotožnil. Při kvalifikaci činu v přísnějším odstavci postačí, jestliže jednání obžalovaných k dosažení takového zisku reálně směřuje.

„Věděli jste, s jakou drogou a v jakém množství zacházíte 
i jakým trestem jste za to ohroženi," uzavřel soudce.