Jednalo se především o hlučné hosty v restauračních podnicích, ale i partičky procházející nočním městem a hlasitě se bavící sousedy. Nejvíce však zaměstnal strážníky případ před jednou z restaurací v ulici J. Š. Baara.

"Krátce před půlnocí vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o rušení nočního klidu hosty postávajícími před jedním z restauračních podniků. Strážníci při příjezdu spatřili skupinu, která na spánek obyvatel zdejší čtvrti příliš nedbala," uvedla k případu mluvčí městské policie Věra Školková.

Při příchodu strážníků začal jeden z přítomných mužů hlasitě pokřikovat v německém jazyce. "Strážníci předpokládali, že se jedná o cizince, proto ho v německém jazyce vyzvali k prokázání totožnosti. Muž však náhle začal mluvit plynně česky a začal častovat strážníky vulgárními výrazy. Na jejich opakovanou výzvu k předložení dokladů již v českém jazyce odmítal uposlechnout. Výstraha, že bude předveden na nejbližší služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti, však muže nakonec přiměla předložit svůj občanský průkaz," popsala další dění Věra Školková.

Strážníci čtyřicetiletého muže z Českých Budějovic poučili o tom, že se bude zpovídat nejen z přestupku rušení nočního klidu, ale i přestupku proti občanskému soužití, kterého se dopustil hrubým jednáním vůči strážníkům.