O dva roky mu tak zkrátil sankci vyslovenou mu Okresním soudem v Č. Budějovicích. Jiří Š. 18. února kolem 4.15 hodiny ve Stejskalově ulici v krajském městě v úmyslu zmocnit se peněz vynutil na mladém muži vydání 700 korun. Užil při tom pohrůžek, že ho jinak „ztříská“.

Prý chtěl drogy

Obviněný v přípravném řízení tvrdil, že se předtím s poškozeným bavil v baru v ulici Karla IV. a pak za ním vyšel ven. Tam mu měl dotyčný říci, že chce koupit nějaké drogy, a dal mu prý na ně dobrovolně peníze, aby mu nějaké přinesl.

To poškozený popřel. V onom baru hrál na automatech, když prý za ním přišel nějaký Cikán. Pořád se ho vyptával, kolik má u sebe peněz, až ho to přestalo bavit a odešel. Ve Stejskalově ulici ho dotyčný chytil zezadu za ramena s výzvou, aby mu dal, co má u sebe, jinak že ho „rozseká“. Dostal z něho strach, nedaleko postávali další muži. Zkusil to „uhrát“ na dvě stovky, ale on prý věděl, že má víc, tak mu dal ještě pětistovku.

Okresní soud uvěřil poškozenému mj. proto, že Jiří Š. vypovědi měnil. Poškozený také hned poté, kdy lupič s penězi odešel, volal policii – tak by se jistě nechoval člověk, který čeká, že mu za chvíli doručí objednanou drogu.

Recidivista

Soud přihlédl k tomu, že obžalovaný byl opakovaně soudně trestán, mj. v dubnu 2003 pro loupež 650 korun ve spolupachatelství z roku 2001 k tříletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal ve věznici pro mladistvé. Znovu byl ale odsuzován, mj. také za další loupež, tentokrát s pohrůžkou maketou pistole ze září 2001. Ve věznici měl jen jednu pochvalu a deset potrestání, takže mu soud trest uložený jako mladistvému po odpykání nezahladil.Dál se dopouštěl krádeží, za které naposledy dostal souhrnných 33 měsíců. Během výkonu trestu byl převeden do věznice se zvýšenou ostrahou. Z posledního výkonu trestu byl propuštěn loni 8. září. Od roku 2001 pobyl na svobodě jen devatenáct měsíců, konstatoval soud.

Uzavřel, že obžalovaný tedy znovu spáchal zvlášť závažný zločin, ač již byl pro takový potrestán. Ukládal mu proto mimořádně zvýšený trest podle § 59,1 Trestního zákoníku. Tedy v horní polovině sazby o třetinu zvýšené – od sedmi let a osmi měsíců do třinácti let a čtyř měsíců.

Obžalovaný se odvolal. Před krajským soudem ve středu jeho obhájkyně připomněla, že Jiří Š. nepopírá převzetí peněz, ale tvrdí, že za ně chtěl poškozený opatřit drogy. Dala znovu ke zvážení, zda tento svědek je dostatečně důvěryhodný. V době události byl hodně opilý, je tedy otázkou, zda jeho reprodukce děje je tak přesná, aby z ní soud mohl vycházet.

Nepříliš nebezpečné?

Především ale odvolání brojilo proti výši trestu uloženému ve zvýšené sazbě. Té se užije jen tehdy, jestliže závažnost projednávaného zločinu je vzhledem k recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je ztížena. „Je pravdou, že obviněný byl už v minulosti za loupeže trestán, ale ani tehdy nebylo jeho jednání výrazně násilné a trest dostal i za sbíhající se krádeže bez užití násilí,“ řekla JUDr. Jaroslava Krybusová. Také při nyní posuzovaném útoku užil Jiří Š. toliko pohrůžky násilí.

Také intervenující státní zástupce poukázal na judikaturu Nejvyššího soudu, který aplikaci zvýšené sazby podmiňuje vysokou společenskou nebezpečností minulého i nově spáchaného činu. Prvních loupeží se obžalovaný dopustil jako mladistvý a ani okolnosti té nynější nesvědčí o zvláštní intenzitě násilného jednání. Také vymožená částka není vysoká, řekl žalobce. Podmínky k užití § 59 ani podle něho nejsou naplněny.

Krajský soud se k argumentaci stran přiklonil. Rozsudek prvního stupně částečně zrušil a Jiřímu Š. uložil za loupež, o níž nejsou pochybnosti, trest toliko v polovině základní sazby. „I ten je poměrně přísný, ale obžalovaný se loupeží dopouští opakovaně a tresty, které mu soudy ukládají, se tedy logicky zpřísňují,“ řekl předseda senátu v odůvodnění. Rozsudek je pravomocný.