Od 24. do 25. června 2012 T. dovezl opět z Maroka nejméně 14 778,64 gramu hašiše. Z toho předal ve svém bydlišti Rudolfu K. 5759,3 gramu a ten byl s tímto množstvím zadržen policií. Při domovních prohlídkách bylo u T. zajištěno skoro devět kilogramů této drogy.

Kromě toho T. od počátku roku 2012 nabízel, prodával nebo rozdával zejména na Táborsku hašiš. K. zakoupenou drogu prodával v místě bydliště, v obchodě v Přísečné, ve Vodňanech i jinde.

Za tento zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami včera krajský soud uložil Tomášovi T. trest odnětí svobody na devět let, Rudolfu K. na osm let do věznice s ostrahou. Rozsudek není v právní moci.

Tomáš T. opakovaně vyjížděl Fordem Transit upraveným jako obytný do Maroka. Získaný hašiš ukryl ve vozidle a dovezl do ČR. V autě drogu viděla jeho známá slyšená jako svědkyně.

Rudolf K. v přípravném řízení vysvětloval, že při náhodném společném zakouření mu známý dal kontakt na člověka, od kterého drogu má. Tomu pak poslal SMS, sešli se u zoo a tam od něho převzal hašiš v papírové krabici. Zaplatil mu za to hned 480 000 korun. Peníze prý měl od otce na nemovitosti.

V závěrečné řeči státní zástupkyně připomněla provedené důkazy svědčící o vině obžalovaných. Za přesvědčivé označila například odposlechy jejich hovorů. Obžalovanému K. navrhla trest na spodní hranici sazby a propadnutí zajištěných náhradních hodnot pozemků, Tomášovi T. trest ve čtvrtině sazby, která je 8 až 12 let.

Menší tresty?

Obhájci uvedli, že i s ohledem na doznání jejich klientů nejsou o skutkovém stavu věci pochyby. Podle nich ale dosud bezúhonní obvinění nenaplnili znaky pro užití přísnějšího odstavce, jejich čin prý nesměřoval k získání značného prospěchu. Také obsah účinné látky v „jejich" hašiši přísnější kvalifikaci neodpovídá. Advokáti upozorňovali na novou úpravu kvalifikování množství držené drogy a na to, že podle judikatury je třeba obohacení pachatele snižovat o množství drogy neprodané či té, kterou měl obžalovaný pro sebe.

Rudolf K. doznal i první případ a výrazně tak přispěl k objasnění věci. „Je otázka, zda je k jeho nápravě skutečně třeba minimálně osmiletý pobyt za mřížemi," řekla Jaroslava Krybusová. Mgr. Smejkal navrhl Tomáši T. rovněž mimořádně snížený trest měl by prý dostat příležitost být užitečný své rodině. T. na závěr přečetl v slzách prohlášení, v němž svého jednání litoval.

Krajský soud včera akceptoval složení půl milionu korun náhrady místo spolupodílu K. na zajištěných nemovitostech. Poté vynesl rozsudek, jak uvádíme výše.

Předseda senátu v krátkém odůvodnění řekl, že skutková zjištění v této věci byla nezpochybnitelná orgány trestního řízení zajistily u obou obžalovaných značné množství návykové látky, hašiše. Oba se k činu také doznali a jejich vinu prokázaly i další důkazy včetně výpovědi lidí, kterým hašiš dodávali. Droga byla prozkoumána i co do hmotnosti účinné látky THC.

Soud je přesvědčen, že oba jednali v úmyslu získat značný neoprávněný prospěch, tedy vyšší než půl milionu korun. S tvrzením Rudolfa K., že z první dávky nezískal zpátky ani to, co za ni zaplatil, se senát neztotožnil. Při kvalifikaci trestného činu v přísnějším odstavci ostatně postačí, jestliže jednání obžalovaných reálně k dosažení takového zisku směřovala. Množství drogy, s níž disponovali, podle předsedy senátu výrazně překračovalo i novou úpravu pojmů rozsahu spáchané činnosti, podle níž se odvíjí právní kvalifikace skutku.

K obhajobou navrhovanému ukládání trestů pod spodní hranici sazby soud uzavřel, že taková úvaha by mohla být na místě snad v případě, že by množství nedovoleně držené látky bylo hraniční, což není tento případ. „Věděli jste, s jakou drogou a v jakém množství zacházíte i jakým trestem jste za to ohroženi," obrátil se předseda senátu v závěru na obžalované.

Strany se k rozsudku nevyjádřily.