Když tak naposedmé dostal v létě 2005 trestním příkazem Okresního soudu v Kutné Hoře trest odnětí svobody na sto dnů a letos v únoru byl vyzván k nástupu do určené věznice, nikam nešel. Následovalo, co muselo, byl na něho vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Po pěti týdnech byl odchycen v místě pobytu a dodán do věznice v Rapoticích.

Už mu k odpykání tohoto trestu chybělo vlastně jen pár dnů, když kvůli jeho nenastoupení stanul před Okresním soudem v Českém Krumlově. Tvrdil, že do věznice nešell jen kvůli špatnému psychickému stavu, protože přišel o zaměstnání.

Soudkyně to ale měla za nevěrohodné – když pro něho domů přijela policie, o žádných takových důvodech se jí nezmiňoval. Přihlédla k jeho doznání i k tomu, že se nástupu trestu vlastně nijak aktivně nevyhýbal, po celou dobu se zdržoval doma. Na druhé straně si šancí, které dostal odsouzením k obecně prospěšným pracím a podmíněným odložením výkonu trestu odnětí svobody, nevážil – tyto sankce mu musely být přeměněny na pobyt za mřížemi.
Uznala ho vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a uložila mu dva měsíce nepodmíněně do věznice s dozorem.

Pan Michal se odvolal, k zasedání krajského soudu ale nepřijel. Jen poslal vyjádření, že teď pracuje v prašném a rušném prostředí, kde manipuluje s těžkými odlitky. Chtěl by si zaměstnání udržet, a tak žádá o podmíněný trest.

Intervenující státní zástupce poznamenal, že polehčující okolnosti, které obviněný uvádí, už zohlednil v rozsudku soud prvního stupně, když mu v sazbě až tři roky uložil dvouměsíční trest. Již nepodmíněnou sankci pak vyžaduje povaha spáchané trestné činnosti i předchozí jeho odsouzení. Krajský soud se s tím ztotožnil a odvolání pana Michala zamítl. Těm, kteří nenastoupí do výkonu trestu, se zpravidla ukládá sankce nepodmíněná, a ta vyměřená panu Michalovi je mírná, řekla předsedkyně senátu.

Snad ji tentokrát nastoupí a nebude riskovat její prodloužení. A tu práci v prašném prostředí mu snad zatím podrží, dodala předsedkyně senátu.

§ 337

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
(1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že…
e) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,…
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.