Po přinesených žebřících měli vylézt ze zámeckého parku na terasu, rozbít sklo dveří, rozříznout autogenem mříž, vypáčit a vykopnout dveře čtyř místností a odcizit historické věci v celkové hodnotě 8,26 milionu. Na zařízení způsobili škodu 114 000 Kč. Poškozeným to mají nahradit (z toho pojišťovně 7,4 milionu).

Oba muži a Vojtěchův bratr Viktor (34) byli dále uznáni vinnými vloupáním do obchodního domu Albert v Příbrami v noci na 14. prosinec 2010. Odstranili střešní krytinu, vypáčili podbití, probourali strop zlatnictví a pomoci brusky vnikli do trezoru, odkud odnesli šperky a hotovost za bezmála milion korun.

Za tyto skutky soud uložil Vojtěchovi P. a Milanu D. po osmi letech, Viktoru P. pět let.

Obžalovaní a poškozený Ka᠆rel Schwarzenberg se odvolali. Vojtěch P. opakoval, že jeho vina v případě Orlíku nebyla prokázána, vloupání do Albertu doznal s tím, že neodcizil hotovost 16 632 Kč. Za jednání v obchodním domě chtěl nižší trest s ohledem na svůj nepříznivý zdravotní stav. Milan D. rovněž mínil, že mu skutek na zámku prokázán nebyl a uváděná škoda je nižší. Pokud jde o krádež ve zlatnictví, soud prý nezohlednil výpověď svědků, s nimiž onu noc trávil v restauraci.

Viktor P. mimo jiné zpochybňoval zjištěné pachové stopy v Albertu – věci pere babička jemu i jeho bratrovi a mohlo prý dojít k jejich záměně. Schwarzenberg se odvolal proti nepřiznání náhrady deseti milionů za nemajetkovou újmu.

Vrchní soud v Praze poté rozsudek změnil. Vloupáním na Orlík uznal vinným toliko Vojtěcha P., kterého usvědčuje  řetězec nepřímých důkazů o jeho přítomnosti na místě, manipulaci s věcmi použitými k provedení i držení odcizených předmětů. Na vinu Milana D. soud prvního stupně usoudil toliko z pachových stop na autogenu, který byl vyloven z přehrady Orlík až 30. listopadu 2011. Kdy a jak mohl v mezidobí s přístrojem přijít do styku, nebylo objasněno. Proto D. obžaloby z této loupeže zprostil.
V případě vloupání do Albertu se Vrchní soud ztotožnil s výrokem  krajského soudu o vině Vojtěcha P. a Milana D. Účast Viktora P., usvědčovaného pouze pachovou stopou, nemá ale odvolací soud prokázánu stoprocentně – nelze vyloučit manipulaci s věcmi, na nichž byl jeho pach zjištěn. V důkazní nouzi ho tedy obžaloby z tohoto skutku zprostil.

Sám pak nově rozhodl. Vloupáním na Orlík uznal vinným jen Vojtěcha Pammera a za tento čin a krádež v obchodním domě mu uložil s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu šest a půl roku. Poškozeným má také sám nahradit způsobenou škodu na věcech v zámku. Milanu D. uložil za krádež v Albertu čtyři roky.

Viktora  P. obžaloby z obou útoků zprostil, neboť nebylo prokázáno, že je spá᠆chal on.

Karla Schwarzenberga soud s náhradou nemajetkové újmy odkázal na řízení občanskoprávní, když má zato, že nedoložil přesvědčivě důvodnost tohoto nároku.