Došlo k porušení krajinného rázu. To je verdikt České inspekce životního prostředí v případě vykácení bezmála dvou set stromů podél silnice na hlavním tahu z Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce v úseku mezi Kardašovou Řečicí a obcí Pleše.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sice získalo patřičná povolení od místních obcí, podle tiskového mluvčí organizace Arnika Jiřího Kani se však v roce 2016 kácelo bez posouzení dopadu na krajinný ráz, což je v rozporu se zákonem o ochraně přírody. „Ačkoliv kácení proběhlo na základě povolení od místních obcí, ŘSD porušilo zákon tím, že nepožádalo o posouzení dopadu na krajinný ráz. Na vině je především špatná komunikace mezi ŘSD a orgány ochrany přírody,“ uvedl.

S tím ale tak docela Ředitelství silnic a dálnic nesouhlasí. Jak uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, při kácení stromů podél komunikace I/23 mezi městy Veselí nad Lužnicí a Jindřichovým Hradcem byly žádosti podány správně dle zákona. Vysvětlila, že byly požádány všechny orgány ochrany přírody podle jednotlivých katastrálních území, byly napsány žádosti se všemi obecnými náležitostmi podání, tedy s označením katastrálního území a parcely, stručným popisem dřevin, situačním nákresem, doložením vlastnického práva včetně žádosti o stanovisko, zda tímto plánovaným kácením nebudou dotčeny ostatní zájmy přírody. „Do ostatních zájmů přírody dle zákona spadá i posouzení krajinného rázu,“ upozornila.

Ke všem těmto žádostem byla podle jejích informací vydána povolení ke kácení stromů formou rozhodnutí jednotlivých orgánů včetně stanovení náhradní výsadby s následnou pětiletou péčí. Dodala, že ve všech případech se jednalo o stromy v krajnici silnice první třídy. „Teprve na základě těchto vydaných rozhodnutích o povolení kácení došlo k pokácení stromů dodavatelskou organizací,“ pokračovala mluvčí s tím, že až poté se dostavila Česká inspekce životního prostředí, vše zkontrolovala a vybrala dvě lokality – Kardašovu Řečici a Pleše, kde dospěla k závěru, že došlo k porušení krajinného rázu. „Proběhlo správní řízení a dle jejich rozhodnutí nám byla udělena za správní delikt pokuta, kterou následně potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že z naší strany nedošlo k chybě. Postupovali jsme přesně podle toho, jak nám to bylo určeno v první kauze,“ podotkla Nina Ledvinová v narážce na dřívější spor, kdy došlo k vykácení stromů na Třeboňsku.

Vedoucí kampaně Zachraňme stromy z Arniky Marcela Klemensová upozornila, že kvůli tomu, že úřady spolu neumí mluvit, krajina jižních Čech vykácením hodně utrpěla. „Pokud se bude Ředitelství silnic a dálnic o nově vysazené stromy dobře starat, možná se situace za pár desítek let částečně zlepší,” dodala a zmínila právě i dřívější případ, kdy se podle ní silničáři již stejnou chybou provinili v CHKO Třeboňsko.

K vykácení 148 stromů tady došlo v roce 2014 a podle České inspekce životního prostředí tím došlo k narušení krajinného rázu podél silnice mezi Frahelží a Ponědraží. Za porušení zákona byla tehdy uložena silničářům pokutu 200 tisíc korun a povinnost vysadit 80 nových stromů. „Případ kácení stromů podél této silnice sledujeme od roku 2015, kdy nás prostřednictvím naší ekoporadny upozornili místní lidé. Na narušení krajinného rázu jsme Ředitelství silnic a dálnic bez odezvy upozorňovali. Nakonec jsme pomohli místním lidem podat stížnost úřadům, které nám daly za pravdu a proti nesprávným rozhodnutím zakročily,” zmínila Marcela Klemensová.

Stromy pokácené mezi Kardašovou Řečicí a obcí Pleše mají silničáři nahradit 137 novými.