Ta běží od úterý až do konce kalendářního roku a lidé si jejím prostřednictvím mohou zlegalizovat zbraně kategorie A, B, C, D, jejich hlavní části nebo střelivo, které jejich držitel přechovává bez povolení.

Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner popsal, že zájemci mohou v této lhůtě dobrovolně odevzdat zbraně či střelivo do úschovy jakémukoliv policejnímu útvaru, který jim zároveň odevzdá příslušné  potvrzení. „Specializované pracoviště zbraň podrobí odbornému zkoumání, abychom vyloučili podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin. Pokud je výsledek zkoumání pozitivní, vyzve příslušný odbor držitele, který zbraň odevzdal, k podání vysvětlení. Pokud je výsledek negativní, příslušný odbor informuje osobu, která zbraň předala do úschovy 
o tom, že si ve lhůtě do šesti měsíců může požádat o vydání dokladů opravňujících 
k držení této zbraně," dodal Jiří Matzner.

Pokud lidé povolení nedostanou, mohou naložit se zbraní  následujícími způsoby. Buď ji převedou na jiného oprávněného držitele, požádají o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu anebo požádají o předání zbraně či střeliva podnikateli v oboru za účelem jejího prodeje nebo úschovy.

Při poslední amnestii před pěti lety  odevzdali Jihočeši 615 střelných zbraní. Mezi nimi kuriozity, jako minomet nebo kanón.