Podnikatel slovenského občanství a libanonského původu byl v roce 2001 postaven před českobudějovický soud s obžalobou z úvěrových a dalších podvodů se škodou přes 650 milionů korun. V letech 1992 – 95 nabral na své frmy řadu úvěrů, přičemž bankám poskytoval nepravdivé údaje. Musel si být při tom vědom, že svým závazkům nedostojí.

Při obsáhlosti věci musel být Bechara z vazby propuštěn po vyčerpání zákonné lhůty a neustálými obstrukcemi se hlavnímu líčení vyhýbal. V září 2008 dokonce utekl z budovy krajského soudu těsně před jednáním. Nakonec loni v prosinci krajský soud uznal obžalovaného vinným sedmi podvody se škodou přes 236,7 milionu korun. Agrobance v Novém Boru měl způsobit škodu nejméně 20 milionů, Ekoagrobance v Ústí 50 milionů, J & T Bance Praha celkem 85 milionů atd. Jak předseda senátu řekl, obžalovaný byl odsouzen za minimum toho, co mu bylo možné bezpečně prokázat. Obžaloby z řady útoků ho zprostil, další vyloučil k samostatnému projednání.

Státní zástupce i Bechara se odvolali. Obviněný mimo jiné napadl nevydání asi 445 šanonů účetnictví jeho obchodních společností, z nichž chtěl zpracovat vlastní znalecký posudek na ekonomickou situaci svých firem. Vysvětloval, že se nedostavoval k soudu v Č. Budějovicích prý z obav o život jako svědka ve věci Radovana Krejčíře, v níž prý pomohl objasnit trestnou činnost tohoto stíhaného. VS Becharovi umožnil nahlížet do jím požadovaných dokladů a doplnil dokazování desítkami listin, na něž obžalovaný upozornil. Pak konstatoval, že těmito důkazy Bechara závěry soudu prvního stupně nijak nezpochybnil.

Proč mírněji

Obžalovaného však zprostil obžaloby ze dvou dílčích útoků z let 1994 a 1995, jimiž byl v Budějovicích uznán vinným, a to ke škodě Podnikatelské banky ve výši nejméně 35 milionů a Škodě – Energo ve výši 15 milionů. Podle VS tyto skutky nebyly trestnými činy. Vedení Podnikatelské banky poskytlo Becharovi úvěry s vědomím obchodních rizik. Ve druhém případě pak obviněný nemusel jednat v úmyslu půjčku nesplatit, když získané peníze směřovaly především ku prospěchu majitele koncernu Škoda. V dalších pěti bodech uznal VS Becharu vinným zločiny podvodu s celkovou škodou 185,5 milionu korun. Uložil mu pět roků do věznice s dozorem, tedy na samé dolní hranici sazby. Nesmí také pět let podnikat v nákupu a prodeji a má uhradit škodu.

V úvahách o trestu VS připomněl, že stíhání Bechary trvá už od roku 1999, jakkoliv průtahy v řízení po jeho propuštění z vazby zavinil především obžalovaný. Jeho tvrzení obav ze strany Krejčíře podle VS není přesvědčivé, neboť usiloval o propuštění z vazby v jiné věci a dosaženého pobytu na svobodě se evidentně neobával. Nedošlo proto k porušení jeho práva na projednání věci v přiměřené lhůtě, uzavřel VS. Vzhledem ke snížení výše škody a příznivějším sazbám nového trestního zákoníku pro obžalovaného VS ale korigoval trest pro Becharu na spodní hranici sazby. Rozsudek je pravomocný a Bechara si vzhledem k dosud odsezené době bude moci brzy požádat o podmíněné propuštění.