Kárný senát zvažoval i odvolání Koptišové z funkce, nakonec vzhledem k její dlouhé a dosud bezproblémové praxi rozhodl jen o srážce z platu. Koptišové letos bude 70 let, jako státní zástupkyně tak musí skončit nejpozději k 31. prosinci.

"Jde o mimořádně závažné pochybení. Protokol o podání trestního oznámení je důležitý podklad pro další úkony trestního řízení," řekl Mikeš. Koptišová podle něj poškodila pověst státního zastupitelství, jeho důvěryhodnost a víru veřejnosti v odborný a správný přístup. Lidé si podle Mikeše musejí být jistí tím, že když se dostaví a podají nějaké oznámení, bude protokol odpovídat skutečnosti. V tom, který zpětně sepsala Koptišová, ale podle Mikeše "nesedělo téměř nic".

Podle nadřízených Koptišová loni 16. března přijala ústní oznámení občana, o němž si učinila jen osobní poznámky. O den později vyhotovila protokol o podání trestního oznámení, podle kterého oznámení přijala až 17. března a oznamovatele poučila o jeho právech. Následně podle kárné žaloby protokol opatřila nejen svým podpisem, ale i nepravým podpisem oznamovatele i zapisovatelky a zpětně nechala dokument zaevidovat.

Nesprávné parkování patřilo loni k častým přestupkům. Ilustrační foto.
Mezi přestupky v Českých Budějovicích suverénně vede doprava

Dnes u soudu jako svědkové vypovídali jak oznamovatel, tak zapisovatelka. Oba popřeli, že by se vše seběhlo tak, jak zaznamenala Koptišová. Zapisovatelka se rozhovoru státní zástupkyně s oznamovatelem vůbec neúčastnila a nevěděla o něm. Ani oznamovatel podle svých slov nic nepodepisoval a nebyl řádně poučen.

Okresní státní zástupce Ivo Dvořák dnes u kárného senátu zdůraznil, že Koptišová je zkušená státní zástupkyně, která nikdy nebyla kárně žalovaná, nedostala ani žádnou výtku. "Její práce po celou kariéru vykazovala dobrou, pečlivou úroveň. Na sklonku kariéry se dopustila jednání, které samozřejmě nelze bagatelizovat," uvedl Dvořák. S Koptišovou se původně dohodl na pětiprocentní srážce platu na pět měsíců. Kárný senát ale tuto dohodu odmítl schválit, postih považoval za nepřiměřeně mírný.