Dobrá zpráva pro jihočeské narkomany: V Českých Budějovicích od ledna fungují dvě kontaktní centra, kde jim pomohou. Špatná zpráva: Ani jedno nemá dost prostředků na plnohodnotný provoz.

Po více než deseti letech provozu kontaktního centra občanského sdružení Háječek se letos připojilo v krajské metropoli se svým kontaktním centrem i sdružení Prevent, které se stalo vítězem veřejné zakázky na poskytovatele kontaktních a poradenských služeb pro uživatele drog v Č. Budějovicích, vyhlášených magistrátem.

Prevent boduje
„Kontaktní centrum zahájilo provoz se čtyřmi pracovníky zaměstnanými na 3,5 úvazku, přičemž dva pracovníci přešli do nového projektu z dlouhodobě fungujícího terénního programu Jihočeský streetwork PREVENT,“ vysvětluje vedoucí nového zařízení Olga Hynoušová.
Nejvíce využívanou službou centra je výměnný program.

„Mezi základní a strukturované služby byly doplněny služby fakultativní, především samosprávu na kontaktní místnosti, výkon obecně prospěšných prací v zařízení, klientský program prádelny a vzdělávací akce v rámci filmového klubu,“ pokračuje Olga Hynoušová. „Bohužel nedostatek financí nás dovedl po čtyřech měsících provozu k některým změnám oproti původnímu plánu. Snížili jsme počet zaměstnanců a zkrátili otevírací dobu kontaktní místnosti, snížili počet hodin poskytování poradenství, asistencí a fakultativních služeb.“

Na jejich nedostatek peněz úředníci magistrátu slyší, neboť si Prevent loni vybrali jako nejlepšího poskytovatele této služby.
„Město teď podpoří provoz Jihočeského substitučního centra, protože státní organizace podpořily Háječek,“ uvedl v září náměstek primátora Rudolf Vodička. „Občanské sdružení Prevent se tím dostalo do neřešitelné situace.“ Na ministerské úrovni prý nedali na městské ani krajské doporučení a peníze přidělili sdružení Háječek.

Město tedy ještě pomůže Preventu částkou 100 000 korun. Další peníze mu přidá kraj. Uvedené prostředky mají vykrýt výpadek státních peněz.
Proč podporuje město jenom Prevent? Sociální komise města podle Vodičky už v roce 2008 vyjádřila nespokojenost s tím, jak funguje Kontaktní centrum Háječek. „Naším zájmem je poskytovat kvalitní službu. Výběrové řízení pro rok 2010 vyhrálo sdružení Prevent,“ uvedl Vodička.
Rada vlády ČR dostala podle náměstka primátora Prevent do problémů, protože přišel o 400 000 korun, jež místo něj dostal pro letošní rok Háječek. „Háječek nedostal peníze od nás, ale od MPSV a od úřadu vlády,“ řekl Vodička.

Snad jako jediné krajské město v zemi mají České Budějovice dvě kontaktní centra. „Dva subjekty přitom nemají opodstatnění. Není to ale snaha zlikvidovat kontaktní centrum Háječek,“ zdůraznil Rudolf Vodička a dodal, že město jenom nechce tříštit finanční prostředky.

Boj o peníze
S nedostatkem financí se několik let potýká i kontaktní centrum pro pomoc narkomanům, které vede občanské sdružení Háječek.
V uplynulých letech dostávali peníze z města, ale teď jsou k nim jihočeští a českobudějovičtí úředníci skoupí.
„To, že prostředky na provoz dostává v Českých Budějovicích v posledních dvou letech jen jediný poskytoval protidrogových služeb, nás vůbec nepřekvapuje,“ ulevuje si smutně vedoucí centra Kvetoslava Kotrbová s dalšími zaměstnanci Háječku.

„Kdyby nám nešlo doslova o přežití, bylo by to k smíchu. Zdá se, jakoby se několik hochů, kteří spolu mluví, rozhodlo naše sdružení zlikvidovat, jinak si jejich jednání neumíme vysvětlit. Po třinácti letech poctivé práce pro občany Českých Budějovic nás v posledních dvou letech bez příčiny přestali, a jde přitom o několik málo úředníků, zcela podporovat. Veškeré finanční zdroje na drogovou problematiku plynou nyní pouze do projektů jediného sdružení, a nejsou to malé peníze. Věříme, že tuto nepřízeň jedněm a rozhazovačnou náruč druhým vyřeší komunální volby a že komunálním politikům, kteří přijdou, bude záležet na tom, jak kvalitní a jak efektivní služby kdo poskytuje a s jakou efektivitou a průhledností nakládá s obecními prostředky,“ doplňují lidé z Háječku.

„Nás podpořila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale lidé, jako je radní Rudolf Vodička nebo městský koordinátor protidrogové problematiky, mají jiný názor. Zcela jistě si ho dokážou zdůvodnit, ale pravda vždycky plakala někde v koutě. Nevadí, my svůj boj o oprávněnou existenci nemáme důvod vzdávat, i když poskytovat služby bez jakýchkoli dotací od toho, pro kterého je vlastně vykonáváme, s likvidačním nájemným třiceti tisíc korun měsíčně, to už k smíchu není,“ doplňuje Kvetoslava Kotrbová.

Pro letošní rok získalo sdružení Háječek peníze na provoz z Rady vlády a z ministerstva, ale žádné peníze z krajského úřada a z magistrátu města. O krajských penězích rozhoduje doporučení krajského protidrogového koordinátora, který dlouhodobě upřednostňuje Prevent.
Sdružení Háječek tak dělá práci pro město, které je ale nepodporuje. Sdružení platí nájem 300 000 korun ročně v budově patřící městu, ale peníze na nájem musí hradit městu z jiných dotací. V minulosti přitom České Budějovice poskytovaly Háječku aspoň částku, kterou pak uhradil nájem prostor.
Teď už ale na práci s narkomany město samo vydělává.
(Ve spolupráci s Edwinen Ottou)