Odvolací instance tak korigovala verdikt Okresního soudu v Č. Budějovicích, který uložil těmto obžalovaným deset, šest a půl a osm let.

Do snížení sankce se promítlo především to, že krajský soud oddělil od posuzovaných skutků otázku výroby této drogy obžalovanými a vrátil ji první instanci. Toto rozhodnutí dopadlo i na 59letou PharmDr. Věru Š. Té za účastenství ve formě pomoci na této výrobě soud uložil pět let nepodmíněně a peněžitý trest půl milionu korun. Na pět let jí zakázal manipulaci s farmaky.

Vařili v garáži

Věra Š. nejméně od března do půlky září 2008 prodávala v lékárně na českobudějovickém sídlišti léčivo Nurofen Stop Grip obžalovaným či osobám, které si dotyční pro lék poslali. Objednával jej většinou po stovkách balení telefonem Josef K. Podle okresního soudu musela být minimálně srozuměna s tím, že léčiva v takovém množství budou použita na výrobu metamfetaminu. Ten opakovaně vařili obžalovaní H. a Z. v garáži v Suchomelské z materiálu, který obstaral K.

Josef K. tvrdí, že drogy nevyráběl. Garáž prý poskytoval spluobviněnému Z., který si v ní dělal své věci. Nurofen nakupoval pro rakouského známého, který těmito léky zásoboval pumpy. On nikomu drogy neprodával. Odposlechy se prý týkají jeho tehdejších obchodů s elektronikou. Skutky popřeli i ostatní.

Sledováni kamerou

Vina obžalovaných je ale podle soudu prvního stupně prokázána například výpověďmi svědků, kteří od nich pervitin dostali či koupili.

Činnost ve zmíněné garáži policisté zdokumentovali skrytou kamerou. Objednávky v lékárně paní Š. byly odposlechnuty. Tak například 16. dubna K. objednal 300 balení Nurofenu, 25. dubna 100 balení, 28. dubna 200 balení atd. Vždy hovořil s Věrou Š. Podle soudu „konspirativní“ vydávání léku v lékárně zachytil obrazový záznam. Obviněná na pokladně rozepisovala objednané a vydané množství na drobnější prodeje. I to dle soudu svědčí o její vědomosti o účelu nákupů.

Podle policie bylo za osm měsíců do zmíněné lékárny dodáno 15 597 balení Nurofenu. Podle České lékárnické komory srovnatelné lékárny expedují asi deset balení týdně. V lékárně obviněné to bylo deset balení na hodinu. Soud „k tíži“ Věry Š. ovšem započítal jen balení prokazatelně objednaná Josefem K.
U netrestané Věry Š. soud shledal zvlášť zavrženíhodnou pohnutku – finanční motiv u ní převážil nad zájem o lidské životy.

Nedokázáno?

Obžalovaní se odvolali. Podle obhájců mj. nebylo vyvráceno, že K. kupoval Nurofen pro Rakušana. Svědkové neměli být vyslýcháni jako utajení, nevysvětlili prý, čeho konkrétně se obávají. Nebylo zjištěno množství drogy, které obvinění měli vyrobit a distribuovat. Ze záběrů kamery prý ostatně ani není patrno, zda vůbec vaří pervitin.
Podle JUDr. Miroslava Kříženeckého, obhájce dr. Š., je videodůkaz z lékárny nezákonný. Kameru prý policisté instalovali úskokem, podvodně – řekli dr. Š., že bude chránit objekt před vloupáním. Závěr, že musela vědět o účelu prodaného léku, je dle obhájce jen spekulací. Nebylo vyvráceno, že K. jej objednával pro rakouského partnera. Toho se orgány trestního řízení ani nepokusily vyhledat a vyslechnout.
Dr. Kříženecký vypočítal, že při běžném rabatu měla jeho klientka z obchodů s K. zisk 35 650 korun. „Kde je pak tvrzený její zištný motiv?“ tázal se obhájce s poukazem na uložený peněžitý trest.

Tajemný Rakušan

Josef K. před odvolacím senátem popsal, jak ho s oním Rakušanem seznámila jeho známá. Dohodli se, že mu bude za provizi 50 eur za 100 balení kupovat v Čechách lék proti chřipce k distribuci u pump v Rakousku, kde je dvakrát dražší než v ČR. Domluvil odběr s Věrou Š., jíž žádnou provizi neplatil, a veškeré zboží Rakušanovi předal. Jeho přesnou adresu v Linci nezná. Při navazujícím šetření bylo zjištěno alespoň to, že muž uváděného jména v Rakousku existuje a že má družku českého původu.

Krajský soud v úterý uznal obžalované muže vinnými nedovolenou výrobou a držením omamných a psychotropních látek. Jejich vinu distribucí má za jasně prokázánu mj. odposlechy a výpověďmi svědků. „Žalované skutky jsou jen zlomkem vaší činnosti,“ řekl na adresu obžalovaných předseda senátu.
O velmi rozsáhlé výrobě pervitinu v garáži i podle odvolací instance není pochyb. Bude však třeba zjišťovat, zda veškerá produkce pocházela z Nurofenu z lékárny dr. Věry Š., zda na ni padlo celé množství léku prodaného na objednávku Josefa K., či zda část nebo veškeré toto množství odvezl do Rakouska zmiňovaný obchodník. Nepanuje zkrátka dosud jistota o dalším osudu prodaného Nurofenu.

K uloženým trestům předseda senátu mimo jiné zdůraznil společenskou nebezpečnost posuzovaného jednání. Ilustroval ji esemeskou založenou ve spise, jejímž adresátem byl Josef K. Manželka či družka jednoho z odběratelů drogy ho prosila, aby mu „to“ už nedával, že je potom jako blázen, bije ji, a ona je těhotná a má strach o dítě . . . „Tohle děláte,“ poznamenal předseda senátu k obviněným.

Uložené tresty jsou pravomocné.