Jihočeské sdružení Prevent rozšířilo dosavadní služby boje proti závislostem o pomoc rodinám, které na sebe vzaly těžké břemeno pěstounské péče o děti z rozvrácených a nefunkčních rodin. Mnohé z nich doplácejí právě na některou 
ze závislostí, jejich účinná léčba je prioritou  sdružení.

Vedoucí Centra podpory pěstounských rodin Prevent Anna Němcová vysvětlila, že centrum zahájilo svou činnost začátkem loňského roku, kdy vstoupila v platnost zásadní novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Ta mimo jiné podstatně rozšířila dosavadní možnosti spolupráce pěstounských rodin a různých neziskových organizací. Třeba Prevent na jejím základě nyní spolupracuje s 25 pěstounskými rodinami z celého kraje. Krom toho školí další desítky pěstounů na vzdělávacích kurzech a seminářích.

„Naši pracovníci adiktologických zařízení jsou často svědky toho, že jsou jejich klienti zbavováni rodičovské zodpovědnosti. Anebo v rámci své práce například motivují klientku, aby své dítě, o které není schopná se starat, předala do péče svým rodičům nebo dala své miminko k adopci," popisuje Anna Němcová.

Dodává, že nemálo klientů, kteří procházejí Doléčovacím centrem v době dokončování své dlouhodobé léčby závislosti a dávají si dohromady svůj život, řeší mimo jiné to, že by rádi znovu navázali kontakt se svým dítětem, o které se nebyli schopni starat a které bylo třeba i roky umístěno v pěstounské péči.

Vedoucí centra, která osobně vychovává cizí dítě už sedm let, popisuje, že každá pěstounská rodina má zákonnou povinnost uzavřít takzvanou dohodu o výkonu pěstounské péče s příslušným obecním úřadem nebo jinou organizací sociálně-právní ochrany dětí.

„V rámci této dohody jsou stanovena práva a povinnosti pěstounů, mezi které patří například povinnost průběžně se vzdělávat, právo na zajištění odlehčovací péče o svěřené děti, na zajištění odborné, třeba psychologické, pomoci nebo právo na poradenství 
ve všech oblastech péče o dítě. Je potřeba si uvědomit, že děti jsou v pěstounské péči právě proto, že se v jejich životě událo něco neobvyklého a přirozeně něco špatného, co si nesou s sebou a s čím je potřeba se nějak vyrovnat," vysvětluje Anna Němcová.

Doplňuje, že vývoj a výchova těchto dětí jsou nějak ovlivněny a je mylné si představovat, že obvyklé výchovné postupy, které fungovaly
u vlastních ratolestí, je vždy možné používat i ve vztahu 
k dětem v pěstounské péči. 
A zároveň očekávat, že je hned budou poslušně, pořádně 
a bezproblémově plnit. 


„S každou pěstounskou rodinou se pravidelně setkáváme 
a konzultujeme průběh jejich pěstounství. Každá rodina má svého pracovníka, který je jim k dispozici kdykoliv je potřeba a kontinuálně s rodinou pracuje ve všech oblastech, které s tématem souvisejí," doplňuje vedoucí centra Anna Němcová a upřesňuje, že mezi úkoly sociálního pracovníka patří třeba poradenství ve výchovných, vzdělávacích nebo finančních otázkách. Pomoc nabízejí i při řešení sociálních nebo psychologických problémů.

„Pracovník ale zároveň také sleduje, zda je v rodině vše v pořádku a přijatému dítěti se dobře daří.  Nezapomínáme na žádné členy rodiny, protože i vlastní děti pěstounů přijetí nového dítěte do rodiny nějak ovlivňuje,"  zmiňuje Anna Němcová. Kromě zmiňovaných vzdělávacích kurzů pořádá Prevent pro pěstouny
i víkendové pobyty. Za jejich hlavní přínos se dá považovat možnost společného setkávání a výměna a předávání osobních zkušeností.

„Všem členům rodiny je 
k dispozici náš psycholog 
a psychoterapeut, který může za rodinou docházet i domů," uzavírá vedoucí Centra podpory pěstounských rodin Prevent Anna Němcová.