V rekreačních oblastech se přesvědčovali, zda jsou objekty uzamčeny, okna zajištěna, zda něco nenasvědčuje návštěvě zlodějů. Kde zastihli jejich obyvatele, pohovořili s nimi o preventivních opatřeních k minimalizaci škod na jejich majetku. Chataři vítají pravidelné návštěvy policistů, ale je jasné, že není v silách strážců zákona uhlídat před nenechavci všechna stavení, nemohou být všude a stále. Každý rok desítky majitelů hlásí vloupání v období, kdy na své chaty nejezdí. Často za to může špatné zabezpečení, které lupičům hraje do karet, snadno se dostanou dovnitř, neboť stačí překonat minimální překážky.

Jak darebákům, kteří se už nemohou dočkat, až lufťáci vypadnou a bude klid, znesnadnit „práci“, radí policejní mluvčí Lenka Krausová: „Rekreační objekt zajistěte dokonalým bezpečnostním zámkovým systém, zodolněnými dveřmi, mřížemi a uzamykatelnými okenicemi. Pro ještě větší bezpečnost využijte elektronickou ochranu, připojení objektu na pult centralizované ochrany. Vyplatí se pojištění nejen proti krádeži, ale i proti požáru.“ Mluvčí policie také doporučuje nechlubit se před cizími lidmi majetkem, který vlastníte a máte v objektu. A v chatě či chalupě nenechávat mimo sezonu cenné věci. Nikdy není na škodu všímat si neznámých lidí i projíždějících cizích aut v rekreační oblasti. „Pokud zjistíte, že se k vám někdo vloupal, nevstupujte dovnitř a ihned volejte policisty,“ vyzývá Lenka Krausová. Když totiž vejdete, natož začnete uklízet nepořádek po vetřelci, zničíte cenné stopy, jež vyšetřovatelům pomohou pachatele usvědčit.