Obžalovaný skutek popírá. Mentálně retardovaná poškozená odmítla se soudem komunikovat. Její výpověď před policií znalkyně psycholožka vyhodnotila jako specificky věrohodnou.


Senát posléze uzavřel, že proti obviněnému může přetrvávat důvodné podezření na spáchání činu, z něhož je žalován, ale na základě provedených důkazů nelze uzavřít, že skutkový stav je prokázán bez důvodných pochybností.


Vrchní soud v Praze následně rozsudek zrušil a věc vrátil první instanci k novému projednání.