Všechny procesní strany se vzdaly práva na odvolání. „Rozhodnutí je kompletní a pravomocné,“ uzavřel jednání, které začalo v 9 hodin ráno ve čtvrtek 12. října, před 11. hodinou soudce Jaromír Hájek.

Hlavní líčení v jeho procesu mohlo být zkráceno jen na nutné kroky dokazování, díky jeho úplnému doznání. „Nechci ve věci vypovídat, cítím se být vinen, souhlasím s popisem skutků i právní kvalifikací. Prohlašuji vinu,“ uvedl před soudním senátem hubený brunet. „Prohlašuji to dobrovolně a bez nátlaku,“ dodával drobný vysoký muž. Soud jeho prohlášení přijal s tím, že dokazování se bude soustředit jen na osobní poměry a majetkovou část.

Znásilňování více než čtyři roky

Podle soudu i státní zástupkyně Dagmar Šimákové skutky odpovídaly zajištěným důkazům. V obžalobě, kterou četla, shrnula, co vše měl dívkám provádět po nešťastné smrti jejich matky. První z nich asi od 10 let věku po více než čtyři roky znásilňoval.

Různé osahávání a sledování v koupelně

Podobně jednal po dobu posledních dvou let s o dva roky mladší ze sester. Jen nedocházelo k souloži. Potom, co mu dívku svěřil soud do pěstounské péče, chodil se dívat do koupelny, jak se sprchuje, a osahával ji. Tím naplnil skutkovou podstatu pokračujícího zločinu znásilnění, pohlavního zneužívání a ohrožování výchovy dítěte do 15 let věku. Ohrožen byl trestem odnětí svobody od 5 do 12 let.

Obžalovaný uznal nároky na peněžité odškodnění. „Chci to zaplatit, až budu pracovně zařazen. Chtěl bych, aby obě dostaly stejně, navýšil bych to i té druhé,“ podotkl směrem k přítomným. Původně totiž zmocněnec poškozených, právník Martin Cypris, požadoval nemajetkovou náhradu pro druhou z dívek ve výši 100 tisíc korun.

Není deviant. Jen egoistický asociál s impulsivními rysy

Podle posudků znalců z oborů psychologie a psychiatrie netrpí muž žádnou duševní poruchou, ani nebyl závislý na alkoholu a drogách. Nebyla u něj zjištěna ani žádná deviace. Mohl rozpoznat protiprávnost jednání, nevyžaduje ochranné léčení a není nebezpečný. „Zneužil svého nadřazeného postavení otce, egoisticky využil možnost uspokojit sebe samého,“ uvedla soudní psychiatrička.

Krajský soud v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.Krajský soud v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Psycholog Václav Šnorek doplnil zjištění o disociální a impulsivní rysy osobnosti. „Jde o jednoduše strukturovanou osobnost lpící na bezprostředním uspokojení potřeb. To převažuje nad negativními důsledky činů. Má sklony k zjednodušování problémů a podprůměrné inteligenční schopnosti s dispozicemi k agresivnímu jednání. Není empatický, jeho vztahy jsou dysfunkční a má manipulativní tendence,“ konstatoval. Podle jeho vyjádření se v jeho případě prolínaly partnerské a rodičovské role. „Je nápadně zaujatý sexuální tématikou, nikoliv deviantní. Sdělované informace z jeho strany nemusí být pravdivé,“ popsal.

Předčasná sexualizace a trauma

Státní zástupkyně Dagmar Šimáková ve svém závěrečném návrhu uvedla, že považuje za důležité, že vysoce škodlivého protiprávního sexuálního jednání se dopouštěl dlouhodobě. „Šlo o psychické týrání a fyzické zneužívání dětí. Lze předpokládat rozvoj posttraumatické stresové poruchy u obou obětí. V současnosti obě dívky navštěvují psychologa,“ upozornila.

Trauma ze smrti matky podle ní umocnilo jeho chování vedoucí k předčasné sexualizaci. Upozornila také, že v minulosti spáchal již několik trestných činů zejména majetkového charakteru a poslední trest dostal v roce 2010. Za přiměřený trest označila 7,5 roku odnětí svobody.

U Krajského soudu v Českých Budějovicích pokračoval v pátek 26.srpna proces s ženou z Českobudějovicka, která měla zneužívat své dvě nezletilé děti.
Za zneužívání dětí dostala matka sedm a půl roku za mřížemi

Zmocněnec poškozených Martin Cypris považuje za důležité také závažné následky zneužívání a dobu trvání nelegální činnosti. „Zneužil svou autoritu a rodičovskou odpovědnost. Obě mají duševní obtíže se znaky syndromu týraného a zneužívaného dítěte. Je vysoké riziko zhoršení jejich stavu do budoucího života,“ podotkl.

Vyšetřování prý obě dívky nesly těžce. „Šlo o různé formy osahávání, v prvním případě i o soulož, bohužel. Musely se všeho účastnit, vypovídat a podrobit se znaleckému zkoumání. Nenesly to dobře, obě plakaly,“ popsal Cypris.

Napsal prý i omluvný dopis

Obhájce obžalovaného Jaroslav Novák zopakoval, že se jeho klient cítí vinný, od začátku vyšetřování spolupracuje, doznává se a vyjádřil lítost. „Spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, přistupoval k tomu s vědomím, že provedl něco špatného. Ačkoliv odjel do zahraničí, posléze se sám udal na policii,“ zmínil.

Spontánně vypovídal a požadoval prý nejvyšší trest. „Uvědomil si, co prováděl. Poslal dívkám i omluvný dopis, ale ten policie zadržela a nebyl nikdy doručen. Je založen ve spise. Zpytuje svědomí, když souhlasil s navýšením odškodného,“ tvrdil Novák a navrhl nejnižší možný trest, 5 let.

U táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích pokračoval v úterý 22. srpna  případ obžalovaného muže (49) z Tábora, který měl opakovaně pohlavně zneužívat chlapce během volnočasových aktivit.
Byl jsem dětský otrok, sexuální hračka. Zneužívaný mladík žádá spravedlivý trest

Obžalovaný nevyužil ani práva na poslední slovo. Soudci Hájkovi na dotaz, zda chce ještě něco říci, řekl jen: „Nechci.“ Ten po poradě tříčlenného senátu vynesl rozsudek i s odůvodněním. Podle jeho slov bylo dostatečně potvrzeno protiprávní jednání zajištěnými důkazy i prohlášením viny. „Analýza osobnosti znalců odhalila motivy jeho primárního uspokojení potřeb a zájmů. Jednal v úmyslu přímém, ale upřímnou lítost si představujeme jinak,“ upozornil s tím, že by očekával obsáhlejší vyjádření a další kroky. Uvedl také, že převážily přitěžující okolnosti jako více trestných činů na více osobách, výrazná společenská škodlivost jednání a zásah do osobních práv nezletilých dívek včetně duševních útrap a následků, které si ponesou celý život.