Podle něj nejméně od prosince 2008 do 7. dubna 2009 neoprávněně nakládal se dvěma ojetými automobily zn. Dodge z Kanady, které mu byly svěřeny jeho bratrem a dalším poškozeným za účelem jejich prodeje. Tyto osoby do transakce investovaly své prostředky a podle ústní dohody mělo k vyrovnání dojít nejpozději do onoho dubna. Jiří H. jim ale částku inkasovanou za prodej jednoho z aut nepředal a druhý vydal až 3. října 2012 policii. Kde bylo do té doby, to odmítl sdělit. Oběma investorům tak měl způsobit škodu celkem za nejméně 672 000 korun.

Zradil ho trh?

Obžalovaný vysvětloval, že zájemce o dodge našel na internetu, ceny v Kanadě byly tehdy mimořádně výhodné, a tak se rozhodl je opatřit. Nákup a přepravu zafinancovali bratr a onen známý, po prodeji aut v Česku se měli vyrovnat. Původní zájemci je ale odřekli, tak vozy začal nabízet v bazarech. Na trh s motorovými vozidly také dopadla krize, odbyt vázl…

Trval na tom, že obě auta byla jeho a že na konkrétním datu vyrovnání s poškozenými nebyli domluveni. Dokládal, že druhému z nich poslal 202 000 korun prý z prodeje jednoho dodge.

Výpovědí svědků pak ilustrovaly pozadí případu. Poškozený bratr uvedl, že na žádost obviněného vzal na sebe hypotéku, aby sourozenec nepřišel o dům v exekuci, a část prostředků k úhradě měl vynést i zmíněný obchod s auty. Do jejich pořízení svědek investoval společně s druhým poškozeným - obviněný prý žádné peníze neměl. Vyrovnat se měli do 7. dubna 2009, kdy chtěl doplatit bratrův dluh a ukončit převzatý hypoteční úvěr.

Druhý poškozený uvedl, že mu Jiří H. v roce 2005 dlužil asi půl milionu. Dovoz aut z Kanady měl něco z toho umořit, a svědek tedy tuto transakci zafinancoval zhruba 16 550 kanadskými dolary jako jedinou šanci, jak k nějakým penězům přijít. Navíc údajně uhradil 40 000 korun na poplatky proclení. Měli se dělit o zisk. Těch v dubnu 2012 zaslaných 202 000 Kč vnímal jako splátku ještě starších dluhů.

Okresní soud uzavřel, že obviněný disponoval s vozidly poškozených, které mu byly svěřeny k prodeji a vyúčtování. Dopustil se tak zpronevěry. Senát tak překvalifikoval znění obžaloby, podle níž se Jiří H. měl neoprávněného nakládání s vozidly v majetku jiných dopustit tím, že je předal třetím osobám do zástavy proti půjčce. To se podle soudu neprokázalo.

Za tento skutek a sbíhající se zmíněnou zpronevěru a podvod z dřívějších rozsudků okresní soud uložil obviněnému čtyři roky do věznice s dozorem.

Ten se odvolal. Při veřejném zasedání krajského soudu k dotazům uvedl, že se prodeji ojetin stále věnuje – prý zájemce vozí do autosalonů, kde vozidla kupují na sebe a on inkasuje jen provize. Je jednatelem a jediným majitelem pražské společnosti, která mimo jiné přeprodává zájezdy a obchoduje s auty; má prý z toho asi 15 000 korun měsíčně čistého. Visí nad ním dál exekuce, má platit výživné, manželce dluží asi 100 000, ale nemají prý spolu vyjasněny nějaké zápočty, z odsouzení za podvod má splácet asi 700 000… Na otázku, kde teď bydlí, rozvedl, že je často v zahraničí, a když je v Česku, přebývá u přítelkyně, jejíž adresu nechce uvádět.

Auta byla jeho?

Jeho právní zástupce v odvolání mínil, že klíčovou otázkou je vlastnictví oněch vozidel.  „Nemohla být ,ničí´ a rozhodně nebyla poškozených, oni je jen zaplatili. Nakládal s nimi jen můj klient, který nebyl jen prostředníkem či disponentem, choval se jako jejich vlastník a nikdo nemůže zpronevěřit věc vlastní," řekl.

K výši tvrzené škody předeslal, že při očekávaném prodeji aut v Česku by cena přesáhla výši investice, ale sjednaní kupci od obchodu nečekaně odstoupili. Obhajoba nemá za prokázané, že poškození zaplatili celou cenu pořizovaných aut, obviněný se na prý transakci podílel asi z jedné třetiny. Že se s věřiteli měl vyrovnat do 7. dubna 2009, to tvrdí jen jeho bratr. Snažil se vozy prodat dál a jednomu z poškozených platbu poukázal. Nebyl mu prokázán úmysl uvést investory v omyl, vylákat z nich peníze a nevrátit je. Navrhl zprostit Jiřího H. obžaloby – nebylo prý prokázáno, že se skutek stal  tak, jak byl žalován.

Obviněný v závěrečné řeči poukazoval na to, že vozy z ciziny dováží přes deset let. „Některý prodáte později, za jinou cenu, na tom není nic zvláštního," přesvědčoval. Vyzdvihoval svůj podíl na obchodu s dodgi – on je sehnal, zařizoval koupi, rychlý převod do Česka, „aby kupující nečekali", což ho stálo desítky tisíc. Jeho stíhání označil za problém rodinných vztahů – bratr je prý spustil po úmrtí matky, která by jeho tvrzení rozmetala. Varovala ho, protože ví, jaký bratr je… „Čtyři roky čekal, až tu nebude," uváděl.

Opakoval,  že byl vlastníkem aut, jen s financováním mu částečně pomohli bratr a druhý poškozený a vyrovnání s nimi nebylo tak rychlé kvůli odstoupení sjednaných zákazníků a propadu trhu, opakoval.

Za tři roky vězení

Krajský soud poté rozsudek zrušil a znovu rozhodl. Uznal Jiřího H. vinným tím, že převzal od svého bratra a druhého poškozeného finanční prostředky na nákup automobilů v celkové výši asi 672 000 korun s příslibem, že po jejich prodeji v ČR jim peníze vrátí s podílem na zisku. Zakoupil v Kanadě dva dodge, nechal je doručit do Česka a jeden z nich 23. června 2009 prodal. Věřitelům to zatajil a inkasované peníze použil pro sebe.

Dopustil se tak trestného činu zpronevěry se způsobením škody nikoliv malé. Za tento čin a sbíhající se zpronevěru a podvod, za něž byl odsouzen v roce 2011, soud Jiřímu H. uložil souhrnný trest tři roky odnětí svobody do věznice s dozorem.

Ke zpronevěření svěřených finančních prostředků došlo v případě prodaného vozidla. U druhého však nebylo prokázáno, že se je obviněný snažil  zpeněžit – využíval je pro svou potřebu. „,Vykašlal se´ na poškozené a dělal si co chtěl," řekl předseda senátu. Celou řadu let se Jiří H  podle soudu „nechoval normálně", nadělal spoustu dluhů, které jsou dnes vymáhány exekucemi, a jeho přístupu odpovídá i tato věc. „Není důvod nevěřit svědkovi, že mu dříve půjčil půl milionu do podnikání a 600 000 korun na záchranu jeho nemovitosti, není důvod nevěřit jeho bratrovi, že na sebe vzal hypotéku ve snaze mu pomoci, a není moc hezké, jak teď o něm mluví. Podvod na těchto věřitelích by byl obžalovanému těžko prokazatelný, oba znali jeho finanční situaci a snažili se mu v ní pomoci, nebyli  jím tedy uvedeni v omyl. Nebylo prokázáno, že sliboval vrácení prostředků do roka. Podstatné je, že peníze získané z prodeje jednoho z aut měl předat poškozeným, a že to neudělal," řekl předseda senátu

V případě druhého automobilu není jednoznačně prokázáno, že by jej obviněný zpronevěřil v rozporu s dohodou s poškozenými. Tento útok proto odvolací senát z rozsudku vypustil. Způsobená škoda tak nepřesáhla hranici značné. Až v souběhu s dalšími již odsouzenými činy byl Jiří H. ohrožen sazbou odnětí svobody na dva roky až osm let, v níž mu senát vyměřil zmíněné tři roky. O povinnosti náhrady škody nerozhodoval, poškození se s nároky k trestnímu řízení nepřipojili. Proti rozsudku není řádných opravných prostředků.