close Co nám covid dal a vzal. info Zdroj: Deník zoom_in Distanční výuku podle zástupkyně ředitele Evy Kotrčkové zahájili v pondělí 12. října. Funguje prostřednictvím školního elektronického komunikačního systému Bakaláři. „Jde vlastně o elektronickou evidenci, kde máme i třídnici, obsah hodin, absence, komunikační rozhraní a obsahuje i modul na domácí úkoly, kde každý učitel z každé hodiny podobně jako při prezenční výuce zadává práci na doma,“ vysvětlila.

OD JARA VYLADILI KOMUNIKACI

Jako doplňkový software, aby se se svými studenty viděli a slyšeli, využívají MS Teams. „Na jaře si každý učitel hledal svou cestu, od září jsme komunikaci tímto způsobem sjednotili,“ upřesnila Eva Kotrčková, že centralizace se ve srovnání s jarem osvědčila. Často také využívají sdílených dokumentů na Google či odkazů na různé testy či materiály, aby studenty ušetřili zbytečného přihlašování do různých platforem.

Jak doplnila statutární zástupkyně, fyzikářka Daniela Čechová, došlo také k posílení školního serveru. „S tím jsme výhledově počítali, ale situací kolem koronaviru se to uspíšilo,“ zmínila, že šlo o hlavní limitující faktor. „Při té jarní vlně jsme zjistili, že server už je na hranici kapacity. Občas se stalo, že byl přehlcen,“ podotkla Daniela Čechová, že časem zvažují zavedení školního learningového a manažerského systému Moodle.

STŘÍDAVÝ SYSTÉM

V každé učebně je počítač a dataprojektor. Nakoupili i nějaké nové notebooky a externí kamery, v současnosti se totiž bude kombinovat prezenční a online výuka. „Do školy už chodí například maturanti, v pondělí nastoupily další třídy. Střídavý systém jsme vyzkoušeli už na jaře, když byli například někteří studenti v karanténě,“ podotkla, že do budoucna se hodí i pro individuální školní plány u sportovců či výměnných studentů.

CHYBĚL OSOBNÍ KONTAKT

Internet podle všech zúčastněných sice skýtá množství možností, ale osobní kontakt nenahradí. „Studenti mohou doma poslouchat, cokoliv napsat, udělat cvičení, naučit se gramatiku, ale ten přímý kontakt, interakce a sociální vazby jsou zásadní. Specialitou naší školy jsou laboratorní práce a praktická cvičení z fyziky, chemie a biologie, a to distančně těžko nahradíte,“ shrnula Eva Kotrčková. Podle učitelů i žáků bylo těžké oddělovat školu a domov, když v podstatě splynuly.

Třeťáci si podle studentky Barbory Soukupové zatím společně moc nezažili. „Ze seminářů, které máme letos první rok, jsme stihli jen pár hodin a zbytek už probíhal online,“ sdělila.

I když si mohou žáci ráno přispat či neřeší oblečení, tak jim chybí sociální vazby. „Myslím, že nejsem jediná, které po několika týdnech začala chybět normální výuka,“ dodala Barbora Soukupová, videohovory lidský kontakt nenahradí. „Něco jiného je sedět vedle někoho v lavici a něco jiného je vidět jen jeho jméno jako účastníka videohodiny,“ naznačila.

POKUSY I VÝZVY

Učitelé byli však vynalézaví i v tomto, přestože mikroskop svým studentům prostřednictvím obrazovky neteleportovali. „Z distanční výuky vzniklo mnoho výstupů. Děti doma zkoušely různé pokusy, natáčely videa, účastnily se různých výzev, pracovaly ve skupinách a třeba i vařily,“ vyjmenovala Eva Kotrčková jen část činností. Zkoušení i psaní testů na dálku také fungovalo. Aktuálně členové studentského parlamentu pořádají například maraton v psaní dopisů ve spolupráci s Amnesty International.

ONLINE DISKUZE

Zajímavá byla například online debata v rámci Měsíce filmu na školách se zástupci Husitského muzea – muzejní pedagožkou Kateřinou Nimrichtrovou a historikem Zdeňkem Vybíralem a také českým novinářem a politickým komentátorem Jindřichem Šídlem.

Tématem podle učitelky Veroniky Smetanové byl případ doktorky Milady Horákové a současná situace v médiích. „Šlo v podstatě o srovnání médií v totalitní společnosti a s podstatnou rolí médií pro veřejnost v aktuální situaci,“ vysvětlila.

Akce se zúčastnili vybrané třídy a zájemci, mohli diskutujícím položit i své dotazy. „Padly tam zajímavé názory, například, že role médií je nyní velmi důležitá. Bavili jsme se také o financování sdělovacích prostředků, že tištěná média se aktuálně v tomto směru nachází ve složité situaci,“ přiblížila Veronika Smetanová.

Video Erasmus na Youtube:

| Video: Youtube