Vláda ve čtvrtek odpoledne vyhlásila nouzový stav, což je opatření vyplývající ze zákona o krizovém řízení z roku 2000. Znamená to, že se vláda stává pánem země s absolutními pravomocemi?
Nestává se žádným absolutním vladařem. Musí se chovat podle zákona, který přesně vymezuje širší pravomoci vlády v dané situaci. Umožňuje jí uložit některá omezení do ústavně garantovaných práv a svobod občanů, ale opět v mezích zákona. Může obyvatelstvu také uložit povinnosti nad rámec běžného právního stavu. To vše by mělo být aspoň rámcově specifikováno v rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu.

Koronavirus: Jak se pozná? Kam volat? Co dělat?
Důležité kontakty ke koronaviru

Takže pokud se v něm hovoří o omezení práva shromažďování nebo pohybu, občané jsou povinni to respektovat, neboť jinak se vystavují sankcím?
Přesně tak.

Ministr vnitra Jan Hamáček dokonce hovořil o trestněprávních důsledcích neuposlechnutí přijatých opatření. Hrozí lidem v případě nedodržování vládních pokynů trestní stíhání?
Určitě ano, specifikuje to krizový zákon, ale také řada dalších norem. Například zákon o ochraně veřejného zdraví dává ministrovi zdravotnictví poměrně silné pravomoci vyhlásit opatření, která jsou možná širší než ta, která se pojí s vyhlášením nouzového stavu. Za porušení zákona logicky hrozí sankce ať už správněprávního nebo trestněprávního charakteru, podle závažnosti porušení daného nařízení.

Rozhodně byste tedy nikomu nedoporučoval hazardovat a třeba zkoušet projet do Rakouska či Německa mimo vyhrazené přechody?
To v žádném případě. Jde o právně vymahatelnou záležitost a jsem si jistý, že to vymáháno bude. Pokud ne ihned, tak později. Záleželo by na stupni závažnosti porušení přijatých opatření.

Nouzový stav může vláda vyhlásit na 30 dní, o jeho prodloužení by musela rozhodnout sněmovna. Kdyby to ochrana veřejného zdraví vyžadovala, udělala by to?
Tím jsem si jist. Každý by si měl uvědomit, že nesledujeme žádný katastrofický film, nehrajeme počítačovou hru a ani to není sen, z něhož se můžeme ráno probudit. Toto je realita a vláda rozhodně nepřistupuje k poměrně striktním opatřením jen proto, aby si něco procvičila. Je to načisto.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová.
Gottvaldovou střídá Rážová. Ředitelka středočeské hygieny má zachránit republiku

Ústavní právník Jan KudrnaZdroj: archiv Jana KudrnyZ pohledu ústavního právníka se tedy Babišova vláda chová akčně, racionálně a profesionálně?
Podle mě ano, ale myslím si, že řada opatření měla být vyhlášena už před deseti dny.

Zákon předpokládá, že v nouzovém stavu bude ustaven Ústřední krizový štáb. Premiér Andrej Babiš ale uvedl, že takovým štábem je vláda. Je to z právního hlediska přijatelné?
Je to pravomoc předsedy vlády. Ústřední krizový štáb je pracovním a poradním orgánem vlády, který koordinuje činnost ministerstev a dalších státních institucí. Je to odborný orgán, který má diskutovat o potřebných krocích a vládě pak předkládat možné varianty a jejich zdůvodnění. Je ale na premiérovi, jak to zorganizuje. Můj čistě osobní a občanský názor je, že Ústřední krizový štáb měl být svolán už přede dvěma, možná třemi týdny.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník