20. srpen 2002: Žaloby za povodně

Příběh lachtana Gastona z pražské zoo, kterého povodeň odnesla do Vltavy a pak dále do Labe, až do Německa, má bohužel v úterý 20. srpna 2002 smutný konec. Samec umírá na cestě z Drážďan do Prahy. Jako o možných příčinách smrti se mluví o šoku či vyčerpání. Gaston se stává jedním ze symbolů hrůz, které představovaly povodně v létě 2002. V současnosti je v pražské zoo jeho socha.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Úterý 20. srpna ale přináší také jednu dobrou zprávu. V noci na tento den se v chemičce Spolana, kterou rovněž postihla velká voda, daří přeměnit další část zbylého nebezpečného chloru v zásobnících na neškodný chlornan sodný. Lidé z Neratovic si konečně mohou vydechnout, protože situace v chemičce byla dlouhé dny nepředvídatelná a několikrát hrozil masivní únik jedovaté látky a evakuace okolí.

Lidé z povodní zasažených oblastí mezitím hledají viníky uplynulé pohromy. Třeba dobové vydání Zemských novin píše o tom, že mohou padat i trestní oznámení. Kritika se snáší třeba na pracovníky Povodí Vltavy či tehdejšího primátora Prahy Igora Němce, který podle kritiků v době, kdy už se na Prahu valila stoletá voda, stále uklidňoval, že situace není vážná.

Německo ve smutku

Zatímco v České republice už se řeší následky ničivých povodní, v sousedním Německu živel ještě stále řádí v plné síle. Počet obětí povodně je tam už patnáct. V Sasku už sice voda začíná pomalu klesat, ovšem hrozí tam protržení hrází a ještě větší katastrova.

I Rakousko se pomalu vzpamatovává z ničivé povodně, která zasáhla celou střední a část západní Evropy. Počet vodou poškozených domů v této zemi se odhaduje na deset tisíc.

Povodeň 2002
• Povodeň postihla území v povodích řek Vltava a Labe, později také Ohře a Dyje, šlo tedy zejména o jižní, střední a severní Čechy. Velká voda se ale nevyhnula ani Moravě. Katastrofu způsobila ve stejnou dobu i v zahraničí, především v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku a Maďarsku
• Velká voda zasáhla třetinu Česka
• Záplavy způsobily intenzivní srážky
• První povodňová vlna se odehrála především ve dnech 7. až 9. srpna 2002, mnohem horší následky měla ovšem na rozdíl od povodní v roce 1997 druhá povodňová vlna, která zemi sužovala ve dnech 12. až 16. srpna 2002
• Průtoky měly na některých místech charakter až tisícileté povodně
• Zemřelo 17 lidí a 134 zvířat z pražské zoo, zničeny nebo poškozeny byly tisíce domů
• Škody se vyšplhaly na 73 miliard korun

Zdroj: Wikipedia

Povodeň 2002 den po dni: