Tvrzení: EU je byrokratická mašinerie posedlá úředníky

Odkud se vzalo, kde vzniklo a jak se šířilo:

Tvrzení o zbytečné byrokracii v rámci Evropské unie se objevuje prakticky po celou dobu, co je Česká republika členským státem. „Vykreslování EU jako příliš byrokratické instituce se na platformách šířících dezinformace objevuje konstantě a je využíváno i některými politiky,“ konstatoval v roce 2019 výzkum platformy Manipulátoři.

Politici i odpůrci Evropské unie o její posedlostí úředníky a přílišném byrokratickém aparátu většinou mluví kontextuálně, v souvislosti s aktuálně probíranými politikami Unie. O Evropské unii jako o byrokratické mašinerii se často vyjadřuje například hnutí SPD. „Od samého začátku je jasné, že EU je byrokratická mašinerie omezující svobody jednotlivých členských států a je z ní potřeba vystoupit a nechat pouze to, co bývalo v rámci tzv. EHS a CEFTA do roku 2004,“ zní například příspěvek facebookové stránky Svoboda a přímá demokracie Liberecký kraj - SPD z roku 2017, který reagoval na tehdejší vydání takzvané Bílé knihy o Evropské unii.

Jak je to doopravdy?

Ve skutečnosti je počet úředníků Evropské unie zásadně menší, než mají mnohé jednotlivé členské země. „Přibližně 60 tisíc úředníků a dalších zaměstnanců EU slouží 450 milionům Evropanů. Počet úředníků je tak ve skutečnosti relativně malý – například francouzské ministerstvo financí má přibližně 140 000 zaměstnanců na pouhých 67 milionů obyvatel,“ vyjádřilo se pro Deník tiskové oddělení Evropského parlamentu.

Celkový počet úředníků Unie je rozdroben do sedmi institucí a orgánů, sedmi dalších zvláštních subjektů a více než 30 decentralizovaných agentur. „Všechny tyto instituce mají své konkrétní úlohy – od tvorby právních předpisů EU a tvorby politik až po provádění politik a práci ve specializovaných oblastech, jako je zdravotnictví, lékařství, doprava nebo životní prostředí,“ zmínilo tiskové oddělení.

Množství úředníků Evropské unie se zřejmě ani v příštím volebním období nezmění. „K 1. dubnu 2024 pracovalo v Evropském parlamentu přibližně 8 400 úředníků a stálých a smluvních zaměstnanců, a to jak ve třech sídlech Evropského parlamentu, tak v dalších členských státech EU. Pro porovnání – toto číslo je obdobné jako například celkový počet zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení,“ doplnili zástupci Evropského parlamentu.

Počet úředníků Evropské unie není přehnaný ani podle politologa brněnské Masarykovy univerzity Víta Hlouška. Ilustroval to na příkladu Evropské komise. „Dlouhodobě se počet lidí pracujících v Evropské komisi pohybuje lehce nad 30 tisíci. V tom jsou ale nejen úředníci, nýbrž veškerý aparát, včetně provozních pracovníků nebo tlumočníků a překladatelů. Je to zlomek ve srovnání s administrativním aparátem třeba takového Česka (necelých 80 tisíc úředníků v užším slova smyslu, počet veřejných a státních zaměstnanců už se u nás pomaličku sune k půl milionu osob). Jedná se tedy vzhledem k rozsahu agendy o malý a mimořádně efektivní aparát,“ podotkl odborník.

Verdikt Deníku: Lež