Příbuzné a blízké lidí, kteří zemřeli při čtvrteční střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, čekají ty nejtěžší Vánoce.

Chladnokrevný útok střelnou zbraní připravil o život čtrnáct nevinných lidí z řad pedagogů a studentů fakulty. Češi na něj reagovali nejen vyjádřením soustrasti pozůstalým, ale začínají ve velkém posílat také peníze do několika sbírek, které byly spuštěny prakticky již několik hodin po tragické události

Čtvrteční střelba přinesla i okamžik nevšedního hrdinství:

Jednu ze sbírek vyhlásila přímo Univerzita Karlova (UK).

„Nadační fond UK vyhlašuje sbírku na podporu rodin obětí, pedagožek a pedagogů, studentek a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. Veškeré vybrané prostředky budou použity na adresní pomoc zasaženým touto tragédií. Využití bude koordinováno s vedením Filozofické fakulty,“ uvedli zástupci univerzity na sociální síti X (dříve Twitter).

Přispět lze na webové adrese https://www.darujme.cz/sbirkaffuk. Do pátečních dvou hodin odpoledne se vybralo více než 22 milionů korun, přispělo přes 20 tisíc dárců.

Vyjádření solidarity

Rovněž ještě ve čtvrtek začala sbírka nazvaná POMOC OBĚTEM STŘELBY NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ, která je dostupná na webu znesnaze21.cz. Podle informací uvedených u této sbírky je jejím zakladatelem Jarda Jirák, organizátor přednášek Večery na FF UK. V této sbírce se do páteční páté hodiny odpoledne povedlo vybrat více než 3,5 milionu korun, přispělo přes 6 a půl tisíce lidí.

Kdo byl muž, který postřílel 14 lidí? Více v textu: 

Organizátoři sbírky chtějí dle svých slov vybrané peníze použít na psychologickou a materiální pomoc a pomoc při rekonvalescenci a fyzioterapii zraněných, přičemž konkrétní využití ještě plánují konzultovat s vedením postižené filozofické fakulty. „Sbírkou chceme vyjádřit solidaritu pozůstalým rodinám a také obětem, které byly převezeny do nemocnice,“ uvedli její zakladatelé v popisu na webu.

Další sbírky

Masarykova univerzitě v Brně
Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes obchodní centrum univerzity. Vybraná částka bude předána rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové začátkem roku 2024 k využití pro potřeby lidí zasažených útokem. Informace o aktuálně darované částce je možné sledovat na webu muni.cz.

Nadační fond Slavie
Nadační fond Slavie věnuje na pomoc zasaženým tragédií na fakultě milion korun. „Zároveň vyzýváme všechny slávisty, aby se zapojili do této sbírky. Ať už skrze Nadační fond Univerzity Karlovy nebo zasláním částky na účet Nadačního fondu Slavie se zprávou pro příjemce FFUK. Tyto příspěvky poté převedeme ve prospěch Nadačního fondu UK. Naše myšlenky jsou s vámi i vašimi blízkými,“ uvedli zástupci fondu.

Účet Nadačního fondu Slavie: 123-9937850267/0100

Lidé na sociálních sítích velmi často sdílejí slova podpory pro přímé účastníky tragické události i jejích blízké. Mnozí psychologové či vyškolení krizoví interventi například nabízejí své služby zdarma. Kam se obrátit, si můžete přečíst níže.

Pomoc od In Iustitia
Pomoc přeživším, svědkům a blízkým obětí na sociálních sítích nabídla organizace In Iustitia. Mohou volat na krizové linky 773 177 636 či 773 177 844, kde jsou vyškolení interventi. „Linka bude v provozu celou noc i zítřek. Může být přetížená, všem ale zavoláme zpět. Případně se můžete také ozvat přes SMS,“ uvedli zástupci organizace.

Krizová linka Policie České republiky
Pražská policie spustila krizovou linku s názvem Střelba v Praze, která je určena pro širokou veřejnost. „V případě dotazů týkajících se dnešní tragické události se zde mohou občané obracet na zástupce složek IZS. Na krizové lince jsou Vám k dispozici zástupci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnického záchranného systému, Červeného kříže, Psychosociálního sys. intervenční podpory, Odboru bezpečnosti a Centra sociálních služeb hl. m. Prahy,“ informovali policisté na sociální síti X.

Fokus Praha
Pro oběti, svědky a další zasažené tragédií nabízí akutní pomoc krizový tým. Odborníci z organizace jsou na telefonu od 8 do 20 hodin. Telefon: 777 800 983, chat: fokus-praha.cz. V rámci Prahy jsou schopni vyjet i do terénu. 

Psychoterapeutka Hana Chalušová
Bezplatnou krizovou intervenci lidem zasaženým událostí nabízí na telefonním čísle 774 414 213.

Masarykova univerzita v Brně
Poradenské centrum univerzity je připraveno poskytnout studentům případnou psychologickou pomoc na e-mailu psycholog@muni.cz.

Rady od Centra LOCIKA
Organizace uvedla, že v čase, kdy se všichni vzpamatováváme z bolesti a šoku, je dobré uvědomit si, že trauma zasahuje nejen přímé účastníky události, její svědky, ale i všechny okolo. „Reakce na tuto událost mohou být různé - vztek, úzkost, panika či naopak bezmoc a apatie. Všechny tyto pocity jsou v pořádku a plně pochopitelné v reakci na nepochopitelný čin,“ napsali zástupci organizace.

Ať už tedy kdokoli prožívá jakýkoli z těchto pocitů, je dobré myslet na to, že jsme (a nejbližších 72 hodin i budeme) ve fázi akutní reakce na traumatickou událost. „Je třeba se proto postarat o sebe, abychom zde mohli být pro své blízké, komunitu i rodiny přímo zasažených,“ dodali.

Národní ústav duševního zdraví

Lidem zasaženým tragédií nabízí ambulantní psychologickou a psychiatrickou pomoc. Pro více informací mohou zájemci kontaktovat staniční sestru Petru Gašparovičovou.

Telefonní čísla: 283 088 244, 283 088 139, 283 088 161

E-mail: ambulance@nudz.cz

Informace o další možné pomoci lze nalézt na webu https://www.nudz.cz/

Další tipy:

  • Pro děti, mladistvé a studující do 26 let: Linka bezpečí (nonstop): 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz
  • Pro dospělé od 18 let: Linka první psychické pomoci: 116 123, pomoc@rodicovskalinka.cz
  • Pražská linka důvěry: 222 580 697
  • Elpida: 800 200 007
  • Terapeutická linka Sluchátko: 212 812 540
  • Aplikace První psychická pomoc
  • Krizová linka SPIS pro blízké a pozůstalé: 227 272 225
  • Krizový chat Univerzity Karlovy s vyškolenými psychology: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-379.html
  • Jak hovořit s žáky o tragické události (vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): https://www.msmt.cz/jak-hovorit-s-zaky-o-tragicke-udalosti
  • Aplikace Nepanikař: https://www.facebook.com/aplikacenepanikar

Ministr vnitra Vít Rakušan na páteční tiskové konferenci uvedl, že není ostuda požádat o pomoc a oslovit odborníky. „Neváhejte tak učinit,“ řekl.

Mše v Brně

Už večer po střelbě také začala vznikat spontánní pietní místa. Svíčky se objevily například u Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Masarykova univerzita a brněnské biskupství se zároveň domluvily na zádušní mši svaté za oběti tragického činu. „Ještě ve čtvrtek večer jsem se spojil s panem biskupem Pavlem Konzbulem,“ řekl rektor Martin Bareš.

Jak postupovala policie při zásahu na filozofické fakultě: 

Mše bude sloužena v sobotu 23. prosince od 15 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Podle Konzbula je smyslem modlitba, která ve víře překročí hranice smrti a zesnulí budou svěřeni Božímu milosrdenství. „Současně je to pomoc i pro nás, abychom se s bolestnou ztrátou vyrovnali,“ doplnil.

V pátek se před Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v brněnské ulici Arne Nováka uskuteční též pietní setkání. Pořádá jej Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity.