Tvrzení: Evropská unie zruší pojmy matka a otec a nahradí je výrazy „Rodič 1“ a „Rodič 2“.

Kde je počátek problému a koho se dotkl nejvíc?

Tvrzení se objevilo poprvé pravděpodobně v roce 2019, kdy ve Francii přišly úřady s administrativní úpravou pro školy. Ve formulářích se místo kolonek pro jména otců a matek objevily nové s názvy rodič jedna, rodič dva. „Cílem této novely je zakotvit do zákona různorodost rodin dětí v administrativních formulářích předkládaných ve škole,“ uvedla tehdy poslankyně a autorka novely Valérie Petitová. Novela poprvé zohledňovala existenci rodičů stejného pohlaví. Ještě dříve, v roce 2014, podobná úprava začala platit v Itálii.

Postupem let k podobným krokům přistoupily i některé školy ve Velké Británii. To ale v konzervativních kruzích v rámci států Evropské unie nevyvolávalo velké nadšení. A ani na domácí scéně. Řada lidí tuto úpravu začala vnímat jako snahu udělat z toho evropskou normu a povinnost pro všechny členské státy. Německý web Myth detector, který se zabývá dezinformacemi, informoval, že tvrzení o celounijní normě se šířila například z gruzínských webů po sociální síti Telegram.

Veřejná kritika, i z řad politiků, se ale začala ozývat i proti krokům jednotlivých vlád, které už k podobné úpravě přistoupily. Proti novince se stavěla třeba ODS. „V dnešní hodnotově vyprázdněné a rozkývané době si nemůžeme dovolit nabourání jedné ze základních společenských institucí. V době, kdy pohlaví přestává být biologická danost, ale sociální konstrukt s možností volby, v době, kdy jsou termíny matka a otec nahrazovány termíny rodič jedna a rodič dva, buďme ostražití vůči tomuto levicovému progresivismu obzvláště,“ vyjádřil se v roce 2019 poslanec Jan Skopeček.

Kritikou nešetřil v roce 2021 například ani poslanec ANO Patrik Nacher. „Matka a otec se už používat nemají, teď je to pouze rodič 1 a 2. Ještěže nemá lidstvo jiné problémy,“ zkonstatoval v jedné z debat na sociální síti X.

Jak to bylo doopravdy?

Evropská unie nechce zrušit názvy matka a otec. Ve většině států, které tak učinily, jde o dobrovolný krok institucí a jednotlivých vlád. V roce 2022 předložila Evropská komise návrh zákona, který říká, aby status rodiče z jedné země mohl platit i v ostatních a aby vzniklo takzvané Evropské osvědčení o rodičovství – dokument, kterým by se rodiče v jiných zemích prokazovali. „Osvědčení by bylo k dispozici na požádání a bylo by nepovinné. Zároveň by nenahrazovalo interní dokumenty používané v členských státech k podobnému účelu, jako jsou rodné listy,“ shrnul web Baltského centra pro boj s dezinformacemi.

Verdikt Deníku: Lež