Napsal to v sobotu list OÖN a naznačuje, že iniciativu lze nahlížet i jako přípravu přeshraniční zemské výstavy.

Po výstavě skla a zadních maleb na sklo ze Šumavy v zámeckém muzeu ve Freistadtu a výstavě maleb v Sandlu bude 13. června v Hrnčířském domě v Leopoldschlagu otevřena výstava šumavské keramiky. Podle jejího iniciátora Huberta Roisse připomene řemeslo, které prožívalo své zlaté období až do konce 19. století. „Téměř každá vesnice tehdy měla vlastního hrnčíře, který vyráběl především užitkovou keramiku. S levnou průmyslovou výrobou a nástupem kovového nádobí toto tradiční řemeslo zaniklo,“ říká. Mezi Mühlviertlem a jižními Čechami docházelo v 19. století k čilé výměně hrnčířské produkce, přičemž největší takový trh byl ve Freistadtu. Na tom podle kustoda freistadtského muzea Fellnera bude také postaven společný projekt obou zemí na zemské výstavě 2013.

Podle hornorakouského hejtmana Josefa Pühringera vypracuje společnou strategii ve spolupráci výstavních měst Bad Leonfeldenu, Freistadtu, Českého Krumlova a Vyššího Brodu komise odborníků obou zemí. „Do konce roku mají být první výsledky na stole,“ říká hejtman v OON.