V kategorii těch nejmenších, které při porodu váží méně než 1000 gramů, se v uplynulém roce v budějovické nemocnici personál perinatologického centra staral o 47 mrňat. „Je to historický rekord," upozorňuje mluvčí nemocnice Ivana Kerlesová.

„Perinatologické centrum zajišťuje ve spolupráci ženského a neonatologického oddělení péči o nejsložitější patologická těhotenství a převážně předčasné porody, a následnou péči o takto narozené děti.

Nezbytnou podmínkou je vedle erudovaného personálu také rutinní využívání špičkových přístrojů," vysvětluje primář ženského oddělení Petr Sák. 

Přesto se rodí i mrtvé děti. Loni jich bylo 12, zpravidla jde o případy, kdy se rodička dostane do nemocnice již s mrtvým plodem v těle, nebo je stav nedonošených dětí takový, že je nelze zachránit.

Budějovičtí lékaři ale běžně  přivádějí na svět zdravé děti s porodní váhou okolo 1,5 kilogramu.  Pod touto hranicí bylo loni v okamžiku narození 91 dětí, nízkou porodní váhu, tedy méně než 2,5 kg, mělo 298 novorozenců.