„Proč pan primátor Thoma, který nyní nehodlá hlasovat pro finanční podporu našeho sdružení – mimo jiné i kvůli nekonání valných hromad – hlasoval pro tuto podporu v letech 2007 až 2010, kdy se rovněž valné hromady sdružení v rozporu se stanovami nekonaly?"

Pan Smejkal se mylně domnívá, že důvodem pro mou současnou zdrženlivost vůči HC CB má být nekonání valných hromad. To, že HC CB nedodržuje vlastní stanovy, přece musí zajímat a vadit hlavně členům sdružení (případně ministerstvu vnitra). Myslí si snad pan Smejkal, že předtím než město uzavře každou jednu z cirka pětiset smluv o poskytnutí dotace, primátor města osobně prověřuje, zda ten či onen příjemce platby dodržuje svá vlastní pravidla? Nikoliv. Kvůli tomu od žadatelů o dotaci vždy požadujeme podepsání „čestného prohlášení o bezúhonnosti", kterým garantují, že chod jejich organizace je v pořádku.

Mně ale mnohem více než to, že HC CB porušuje své stanovy (vedení sdružení má valnou hromadu svolávat jednou ročně), vadí, že podle mého názoru někdejší představitelé HC CB umožnili mnohamilionový tunel na trase Staré Hodějovice – Mnichovice – Hradec Králové a mládežnickou organizaci tak připravili o spravedlivou odměnu (podle tabulek Českého svazu ledního hokeje ve výši téměř sedmi milionů korun!) za několikaletou výchovu sedmnácti jihočeských hráčů. Ať už se tak stalo záměrně, nebo nevědomě, svěřit týmž lidem opětovně dotační miliony z městského rozpočtu by mohl pouze nezodpovědný šílenec.

Chtěl bych „pana primátora Thomu (…) upozornit na jeho omyl (jistě neúmyslný), protože v té době (před polovinou června 2013; pozn. JT) již pan Blažek nebyl v představenstvu 
HC Mountfield, neboť koncem května na svůj post rezignoval."

Díky elektronizaci veřejné správy má dnes každý přístup k výpisu z obchodního rejstříku. Najdeme ho na webu or.justice.cz a po zadání názvu HC MOUNTFIELD se můžeme podívat na údaje platné k dnešnímu dni. Skutečně nevím, jak si mám vysvětlit, že 
i dnes (psáno 27. února 2014) je Ing. Zdeněk Blažek veden jako předseda představenstva společnosti HC MOUNTFIELD… Rezignoval tedy koncem května 2013 na svůj post pouze formálně, aby uklidnil budějovickou hokejovou veřejnost?

Podle mých informací je zákonná lhůta pro zápis změn do obchodního rejstříku PĚT dnů. Ve výjimečných případech trvá zapsání změn jeden měsíc. Příznivci HC MOUNTFIELD ale pro tuto záhadu budou mít jistě nějaké rozumné vysvětlení.

„Nebudu a nechci hodnotit, kdo má na odchodu extraligy jaký podíl, …"

Na tom totiž není co hodnotit. Majitel HC MOUNTFIELD se prostě rozhodl svůj klub přestěhovat do jiného města, na což měl jako jediný akcionář právo. Pravda, naznačoval, že by se tak stát nemuselo, když město přistoupí na jeho podmínky (mj. umožní, aby se v Budvar Aréně točilo pivo jiné značky). Ale i když rada města projevila ochotu rozvázat smlouvu s dlouholetým a spolehlivým partnerem českobudějovického hokeje, pivovarem Budvar, člen (nebo tedy vlastně předseda…?) představenstva HC MOUNTFIELD Miroslav Schön na nabídku radnice nepřistoupil, 
a tím on sám rozhodl o odchodu extraligy z Českých Budějovic. Znovu velmi důrazně odmítám (naštěstí jen ojedinělé) hlasy, že k přesunu klubu na východ Čech donutilo majitele město ruku v ruce s národním podnikem Budvar.

„Pan primátor to na jednom z našich jednání vyjádřil vcelku jasně, nebylo totiž politicky žádoucí do správní rady vstupovat."

Aby město vysílalo svého zástupce do každé z pěti set organizací, které poskytuje dotaci, není „politicky nežádoucí", ale jednoduše nereálné. Naopak „politicky žádoucí" je, aby se sami občané v ještě mnohem větší míře aktivně zajímali o věci, které se jich týkají.

A tak, jakkoliv se klaním 
a děkuji nasazení všech opravdových fanoušků budějovického hokeje, kteří se stali členy HC CB, aby nedovolili resuscitaci temných blažkovských struktur, apeluji hlavně na rodiče malých a mladých hokejistů, aby za další chod HC CB převzali ještě větší odpovědnost. Jde přece hlavně o vaše děti a vaše peníze.

Juraj Thoma, primátor Českých Budějovic