Deset let nepřetržitě pomáhá sedm dobrovolníků z Dobrovolnického centra ADRA na jihu Čech seniorům, lidem diskvalifikovaným zdravotním stavem či sociálním statusem.

Tuto dlouhodobou činnost se ADRA rozhodla ocenit, a to na slavnostním večeru 29. února od 17 hodin v obřadní síni radnice. „Dobrovolnictví vyžaduje nejen dobrý počáteční úmysl, ale hlavně vytrvalost, disciplínu, a především rychlé vyhodnocování priorit. Nejen proto si jejich práce nesmírně cením,“ říká primátorka Dagmar Parmová Škodová. Ta také společně s náměstkyní hejtmana kraje Lucií Kozlovou převzala nad akcí záštitu.

V roce 2023 vyslala ADRA v jižních Čechách 137 dlouhodobých a 156 krátkodobých dobrovolníků do 12 přijímajících organizací. Dobrovolníci tak byli na blízku více než 500 klientům. „Tuto činnost není možné realizovat bez stabilní základny dobrovolníků, kteří svůj volný čas a energii nezištně věnují seniorům a lidem se zdravotním postižením v zařízeních sociálních služeb nebo v domácnostech, kde jsou mnohdy jejich jediným spojením s okolním světem,“ uvedla Ivana Kyselová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice.

„Naším cílem není jen poděkovat těmto dobrovolníkům za nezištnou, desetiletou službu, ale také motivovat jejich příkladem další dobrovolníky a v neposlední řadě propagovat dobrovolnictví širší veřejnosti jako běžnou, a hlavně potřebnou součást společnosti,“ doplnila Ivana Kyselová.

close Výstava organizace ADRA k historii činnosti na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. v roce 2023. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Výstava organizace ADRA k historii činnosti na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. v roce 2023.

Ivana Kyselová dodává k přijímání nových dobrovolníků, že větší propagační akce se koná v posledních letech vždy na podzim. „Když se studenti po prázdninách vracejí do škol,“ vysvětluje Ivana Kyselová. Na jaře potom zve organizace do svých řad další pomocníky při ADRA běhu, který je spojen s velkou kampaní o dobrovolnictví. „Rádi ale přivítáme zájemce o dobrovolnictví mezi námi po celý rok,“ zdůrazňuje Iva Kyselová.

V Budějovicích začala působit ADRA při povodních v roce 2002. V roce 2006 se proměnilo krizové povodňové centrum na dobrovolnické centrum a od roku 2009 v něm působí také Iva Kyselová. Původně jako dobrovolník, jako vedoucí od roku 2019. Loni představila ADRA svou činnost na velkoformátových fotografiích na výstavě na náměstí Přemysla Otakara II. Organizace pomáhá v oblastech postižených přírodními katastrofami, se vzděláním nebo třeba v sociální péči.