Tomáš Bouzek od počátku zdůrazňoval, že podle jeho názoru výkon funkce náměstka ve smyslu výkonu veřejné funkce není závislou činností. Komora ale přece jen o věci musela rozhodnout.

Podle Ivy Chaloupkové, tiskové mluvčí České advokátní komory, se věcí zabýval legislativní odbor komory ve správním řízení. Jak zmínila Iva Chaloupková, nebyl to první případ tohoto druhu.

Pro náměstka českobudějovického primátora nakonec bylo rozhodnutí příznivé. „Představenstvo České advokátní komory nakonec akceptovalo moji argumentaci 
a rozhodlo, že funkce náměstka primátora, jakožto veřejná funkce, není neslučitelná s výkonem advokacie," říká Tomáš Bouzek.

„Předseda komory následně rozhodl, že se mi výkon advokacie nepozastavuje. Neslučitelnost obou funkcí nevyplývá ze zákona, ani z předchozích stanovisek komory," dodává Tomáš Bouzek s tím, že advokacii vykonávají běžně poslanci, senátoři, i někteří europoslanci, stejně jako uvolnění krajští radní. „Faktický zákaz výkonu povolání advokacie by tedy byl neodůvodněnou výjimkou ve vztahu k mé osobě," míní Tomáš Bouzek.

V širších souvislostech je podle Tomáše Bouzka verdikt komory také v souladu 
s ústavně zaručenými právy. K nim patří na jedné straně svobodný výkon povolání (při splnění zákonných podmínek) a zároveň na straně druhé právo a povinnost řádně vykonávat veřejnou funkci, byl-li do ní občan zvolen.

Tomáš Bouzek se ohledně souběhu své advokátské praxe a funkce náměstka primátora již dříve vyjádřil i k rozsahu své advokátní činnosti. „Je samozřejmě odpovědností každého advokáta, aby přejímal jen takový rozsah právního zastoupení, který je schopen řádně zabezpečit. Přestože výkon advokacie nemusím provádět vždy osobně, ale mohu ho se souhlasem klienta přenést na kolegy, značně jsem advokacii omezil na malý okruh klientů, o jejichž právní záležitosti se dlouhodobě starám," zdůraznil Tomáš Bouzek s tím, že pečlivě hlídá, aby převzal jen tolik právních věcí, kolik mu nebude vadit ve výkonu veřejné funkce.

„Záležitosti města řeším 
i o víkendech," naznačil Tomáš Bouzek, že veřejné funkci se věnuje i mimo pracovní dny a k ke své advokátní praxi připojil, že je to povolání, které ho živilo a po skončení ve veřejné funkci opět bude živit. A díky advokacii je také na politice finančně nezávislý.