Účelem smlouvy je nadále vytvářet úzké všestranné vazby v současných i perspektivních oblastech vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti, ale i ve sféře provozně technického zabezpečení společných pracovišť.


Předseda Akademie věd ČR Václav Pačes rovněž včera jmenoval nového ředitele Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích. Stává se jím profesor František Sehnal.