Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Vznik školy se datuje na září 1991. Malotřídka se postupně rozrůstala až do dnešní podoby. "Ve školním roce 2002/2003 vzniklo současné zařízení spojením mateřské a základní školy, s názvem Základní škola a Mateřská škola Borek," vysvětluje ředitel.

Podle ředitele něj se v MŠ o 69 dětí ve třech věkově smíšených třídách stará šest učitelek. Základní škola má jednu třídu pro každý ročník. Letos sem chodí 102 žáků, kapacita činí až 120 žáků. Pedagogický sbor ZŠ tvoří, kromě ředitele, 5 učitelek třídních, 2 netřídní a 3 vychovatelek.

K menším památkám Borku patří památník padlým z 1. světové války, který byl postaven hned u hlavní silnice, kudy donedávna vedl tah na Prahu, než byl postaven úsek dálnice D3 od Ševětína k Úsilnému.
Obcí je Borek teprve krátce. Víte, kdy tady vyrostl první dům?

"Škola se velmi aktivně zapojuje i do života obce, děti vystupují při různých příležitostech jako Vánoce, besídky, u seniorů. Škola se pravidelně účastní různých soutěží malých škol a sama dvě soutěže pořádá. Jedná se o zpěv a fotbal," objasňuje aktivity ředitel a pokračuje: "Účastníme se pravidelně i mnohých dalších akcí jako jsou dopravní soutěže, šachové turnaje, turnaje v t-ballu, matematické soutěže a další. Z malé školičky se tak v průběhu let stala jedna z největších takzvaných. malých škol. Bohužel aktivity školy jsou v tuto chvíli utlumeny současnou epidemiologickou situací."

Radek Cvach vede ZŠ a MŠ již 9. rokem. „V současné době to vůbec není jednoduché,“ říká. Od jara 2020 se škola aktivně zapojila do distanční výuky. „Na základě reflexe z jara, jsme přes prázdniny upravili vzdělávací program školy tak, aby žáci získávali IT kompetence už od 3. třídy. Používáme Microsoft účet, a prostředí Teams. Všichni učitelé byli proškoleni, žáci mají své účty a i rodiče výborně spolupracují,“ vysvětluje Radek Cvach a vypráví: „Od počátku školního roku jsme měli ve škole u žáků i učitelů občasný výskyt pozitivity, takže jsme si prošli i karanténami a podobnými nástrahami současné doby.“ Do školy chodí teď prvňáci a druháci a děti z mateřské školy.

Rodinné řeznictví Jan Blažek funguje v Borku od roku 1993.
Na Borku si řezníci předávají rodinnou tradici

„Moc se těšíme na návrat všech žáků a pravidelné potkávání se," říká na závěr Radek Cvach, ale myslí si: "I když kvůli různým opatřením v podstatě i při návratu žáků do školy nebudeme moci dělat naše obvyklé aktivity, při kterých se žáci mísí. To je bohužel nyní zakázáno, a nevidím šanci, že by tomu do konce školního roku bylo jinak.“