Laboratoře vyšetřily za uplynulých 24 hodin na jihu Čech podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetolavy Kotrbové 131 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. "Pozitivní byl pouze jeden. Zachycen byl na Českobudějovicku a jednalo se o rodinný kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

ON-LINE:

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 7618 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo aktuálně 398 Jihočechů.

V porovnání s kraji ČR z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočteném na 100 tisíc obyvatel, si jižní Čechy s 24,18 nemocnými na 100 tisíc stále udržují pozici regionu s nejmenším výskytem v České republice.

„Velké riziko stále existuje v sousedních příhraničních regionech. Bavorsko je spolkovou zemí s největším výskytem onemocnění v Německu, relativní výskyt je tu desetkrát vyšší než v našem kraji, 257 případů na sto tisíc. Podobná data hlásí i sousední rakouské příhraniční okresy jako Freistadt, Rohrbach a především okres Uhrfahr v okolí Lince, který vykazuje více než 320 onemocnění na sto tisíc obyvatel. Toto jsou data, s nimiž musíme na jihu Čech pracovat v souvislosti s dílčím uvolněním režimu na hranicích a zvýšenými riziky možného přenosu. K vnitrostátním oblastem s vysokým rizikem přenosu patří Praha, která má téměř 107 případů na sto tisíc obyvatel, a bohužel i náš sousední Plzeňský kraj, kde je novým a velmi rizikovým ohniskem především příhraniční Domažlicko,“ upozorňuje Kvetoslava Kotrbová.

K úterní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 90 žen a 65 mužů. „Z celkových 155 nemocných jich má 38, tedy nejvíce mezi jihočeskými okresy, trvalé bydlišti na Českobudějovicku. Druhý nejvyšší počet pozitivních osob, pětatřicet, má trvalé bydliště na Strakonicku. Dvaadvacet nemocných vykazuje shodně Českokrumlovsko a Prachaticko, šestnáct Jindřichohradecko, čtrnáct Táborsko a osm Písecko,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Mezi nemocnými je osm dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, pětadvacet v kategorii od 45 do 54 let a čtyřiadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 32 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Počet repatriantů, kteří se vracejí ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v úterý zvýšil o 5 osob na celkových 145. Nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji (údaje k 14. 4. 2020, 18. hod.)

Celkový počet potvrzených případů 155 (denní přírůstek +1)
Celkový počet osob indikovaných k testování 7618
Počet testovaných vzorků za 24 hod. 131
Počet karantén (aktuálně) 398
Celkový počet uzdravených: 21 (denní přírůstek +5)
Celkový počet úmrtí v souvislosti s COVID-19 3 (denní přírůstek 0)

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 35 (denní přírůstek 0)
Českokrumlovsko 22 (denní přírůstek 0)
Českobudějovicko 38 (denní přírůstek +1)
Prachaticko 22 (denní přírůstek 0)
Táborsko 14 (denní přírůstek 0)
Jindřichohradecko 16 (denní přírůstek 0)
Písecko 8 (denní přírůstek 0)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 90
Muži 65

Nemocní podle věku:

0-14: 8
15-24: 13
25-34: 26
35-44: 27
45-54: 25
55-64: 24
65+ : 32