I když, jak tu zaznělo, není známá přesná datace kostela, podle odborníků byl postavený ve 12. století. Předpokládá se, že se na něm podílela stejná stavební huť jako na milevském klášteře (1187).

Od června loňského roku tu prováděl restaurátorské práce na bohaté výmalbě akademický malíř Jiří Čech se svým týmem. Čekalo tu na ně dokonce překvapení. „Dělali jsme významné pracné odkryvy obou stěn, na kterých se našly fragmenty raně barokních maleb dvanácti apoštolů. Nejvýznamnějším nálezem letošního roku jsou ale původní malby v podvěží (vstupní chodbě), které znázorňují ukřižování Kristaa jeho nanebevzetí,“ uvedl Jiří Čech.

Dochovaná je tu především rozsáhlá malířská výzdoba v presbytáři, která pochází z doby postavení kostela. Objevil ji v roce 1943 akademický malíř Jiří Jelínek. Fresky pak byly odkryté v roce 1947. „Nechali jsme je v původních tvarech, konzervovali jsme je a odstranili rušivá místa,“ doplnil Jiří Čech.

Dřevěný mobiliář restauroval Václav Věrtát. „Nejnáročnější byl svatostánek, na kterém bylo pět přemaleb, které jsem musel odstranit. Svatý Pavel, kterého restaurovala kolegyně, měl na sobě dvě vrstvy přemaleb,“ uvedl Václav Větrát. Zmíněný mobiliář pochází z 18. století.

I když je kostel zasvěcený svatým apoštolům Petrua Pavlovi, v kostele je zatím jen jeden z nich. Na začátku 90. let totiž sošku svatého Petra někdo ukradl. Podle faráře Vítězslava Holého se bohužel v projektu na pořízení nové sošky zapomnělo. „Cena za vyrobení kopie je přibližně šedesát tisíc korun. Chtěli bychom ji nechat vyrobit u restaurátora, co nám dělal mobiliář,“ uvedl Vítězslav Holý. Dodal, že by byli rádi, kdyby se našel někdo, kdo by na sochu přispěl finančním darem.