Nová stezka pro pěší vznikla na samém okraji města mezi Kalištěmi a Zalinami. „Nová mlatová komunikace, dlouhá 1260 a široká tři metry, umožní chodcům vyhnout se frekventované silnici třetí třídy. Procházku lidem zpříjemní i to, že kolem stezky bylo vysázeno 44 listnatých stromů, hlavně ovocných, jako jsou jabloně, hrušně a švestky, ale také jeřábů a dubů. Pokračujeme tak ve výsadbě ovocných dřevin po městě. Nedávno byl otevřen ovocný sad u sportovní haly, další vznikne v Novém Vrátě,“ uvedl náměstek Petr Maroš.

Nová stezka není jediný rozvojový projekt v této části města. Už od loňského podzimu jsou v Kalištích v několika etapách budovány čistírna odpadních vod, vodovod a kanalizace.

Budějcké vody mají svůj web

Nezastupitelnou úlohu vody v krajině přibližuje dětem základních škol i veřejnosti projekt Budějcké vody, ke kterému byl spuštěn stejnojmenný web. Ten mapuje stav řek, potoků i rybníků v Českých Budějovicích. „Na stránkách aktuálně široce řešíme nádrž Bagr ve Stromovce. Lidé se tam mohou seznámit se stavem vody, dozvědět se něco o rybách či bezobratlých, kteří v Bagru žijí nebo si přečíst všeobecnější články o invazních druzích ve městech či zvířatech, žijících v lidmi zřízených parcích. Na všech aktivitách spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou i biologickým centrem akademie věd,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

Právě studenti Přírodovědecké a Ekonomické fakulty JU navštívili radnici a prezentovali tam své návrhy na informační cedule kolem Bagru, které vznikly v rámci projektově vedených předmětů Environmentální projekty v praxi a Řízení projektu II, a které plánuje město nechat vyrobit a osadit je na místo. Ty by měly zájemcům vysvětlit důležitost této vodní nádrže.