Nová vyhláška o veřejném pořádku zakazuje na všech veřejných prostranstvích města nabízení a poskytování sexuálních služeb.

Požívání alkoholických nápojů a žebrání pak na veřejných prostranstvích (pokud nejde o výjimky) zakazuje  v celých zónách – historickém centru, Lannově ulici, na Mariánském a Palackého náměstí, sídlištích Máj, Šumava, Vltava, Pražská, 
v centru S. Vrbného, v městských parcích a na dalších místech, třeba u škol.

Omezuje i použití zábavní pyrotechniky 
v centru města a na sídlištích.

Přísnější režim zavládne například v centru města, v Lannově třídě nebo na sídlištích Máj či Vltava. Poslední podobný návrh se objevil v zastupitelstvu v roce 2011. Podle radního Ivo Moravce je ten současný doplněný například o zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejnosti.

Obyvatelé města novou úpravu vesměs vítají. „Příjemné mi to není. Když třeba sedím s přáteli na náměstí 
a bezdomovci tudy chodí 
a žebrají," říká například Jiřina Nedorostová z Českých Budějovic. Ale dodává, že není k osudu bezdomovců úplně lhostejná.

„Na druhou stranu jsem si také prošla takovým obdobím, kdy mi nebylo úplně nejlíp a vím, že se do takové situace může člověk dostat velmi snadno. Takže mám pro to jisté pochopení," dodává Jiřina Nedorostová.

Většina zastupitelů vyhlášku podpořila, ale ozvaly se i pochyby. Například zastupitelka Lea Klokočková se obává, zda se podaří různé zákazy skutečně vymáhat.

Nová vyhláška začne platit 15 dnů od vyvěšení na úřední desce, takže zřejmě už na konci prvního červencového týdne.

Někteří zastupitelé se ale při projednávání netajili obavami, jestli se dobře míněná vyhláška nemine účinkem. Například Jan Pikous poukázal na to, že kvůli malému počtu nepřizpůsobivých budou postiženi všichni.

„Chápu, že je to kladivo na nepřizpůsobivé občany, ale omezíme svobodu všech," upozornil Jan Pikous s tím, že stavební dělník si teď nebude moci dát ani po práci pivo na lavičce a bude muset do jen do restaurace.„Slušní občané se nebudou opíjet na veřejnosti," zdůraznil Pikous a dodal, že teď si ale nebudou ani moci dát venku pivo.

Zastupitelka Lea Klokočková se zase podivila nad tím, že návrh vyhlášky nebyl podle ní projednán v sociální komisi a zmínila, že teď budou postihováni maturanti, kteří půjdou s láhví vína kolem kašny, nikoliv ti, co popíjejí „krabičák" v parku a dokonce naznačila, že přijetí vyhlášky před komunálními volbami je jen předvolebním tahem.

Pochyby o cílech vyhlášky a jejím prosazování ale odmítá radní Tomáš Bouzek. Zdůraznil, že se připravovala dlouho a jejím záměrem je přispět k zajištění veřejného pořádku ve městě. „Vcelku si myslím, že bude pro občany pozitivní," říká Tomáš Bouzek.

Náměstek primátora Miroslav Joch pak připomíná, že výsledná podoba vyhlášky je velkým kompromisem a že se diskutovalo o každé větě. Oproti minulému návrhu například vypadla regulace prodeje občerstvení do ulice. „Jsme rádi, že jsme se konečně dobrali nějakého konce," doplňuje k tomu radní Eva Hajerová.