Koncem roku 2022 rakouská galerie Belvedere ve Vídni představila výstavní projekt s názvem Grow, který se zaměřil na různé způsoby zobrazení stromu v umění. Jak říká Paulina Skavova z Alšovy jihočeské galerie, projekt je zaujal natolik, že se rozhodli navázat na toto téma a značně ho rozšířit. „V prostorách zámecké jízdárny vyrostla originální instalace výstavy Belvedere na Hluboké – Let It Grow Again!, která vypráví nový autentický příběh,“ říká Skavova s tím, že projekt je výsledkem spolupráce mezi oběma galeriemi a je zaměřen na artefakty s uměleckým zobrazením stromů, s důrazem na kulturní a společenské kontexty. Cílem není pouhé shromáždění děl zobrazujících stromy, ale spíše zdůraznit různorodé metodologické přístupy k tomuto tématu v rámci dějin umění.

Z expozice 'Belvedere na Hluboké. Let it grow again!'Z expozice 'Belvedere na Hluboké. Let It Grow Again!'Zdroj: Chilli Production s.r.o.„Strom jako málokterý jiný přírodní element byl a stále zůstává mimořádným motivem v dějinách umění. Podněcuje naši fantazii a zároveň je i nenahraditelným zdrojem obživy a materiálu. Od nejstarších jeskynních maleb, zobrazujících již neexistující faunu a flóru až po současné umělecké zpracování environmentálních témat, nás provázejí otázky po původu toho, co nazýváme přírodou a bytím, ale také obavy o udržitelnost života, jak jej známe. Je tedy zarážející, jak neúměrně malá pozornost je tak zásadnímu syžetu dějin umění věnována na výstavách i ve výzkumu,“ představuje projekt kurátor výstavy Miroslav Haľák.

Z expozice 'Belvedere na Hluboké. Let it grow again!'Z expozice 'Belvedere na Hluboké. Let It Grow Again!'Zdroj: Chilli Production s.r.o.

K výstavě byla vydána výpravná česko-anglická publikace, která se zaměřuje na interpretační možnosti v přístupu k umění a zdůrazňuje důležitost znalosti metodologie pro porozumění zobrazení stromu v kulturních dějinách. Případové studie v knize poskytují přehled interpretativních nástrojů, které lze aplikovat pomocí metod jako ikonografie, psychoanalýza, fenomenologie nebo strukturalismus.

Z expozice 'Belvedere na Hluboké. Let it grow again!'Z expozice 'Belvedere na Hluboké. Let It Grow Again!'Zdroj: Chilli Production s.r.o.

„Zasadit strom do centra pozornosti se s velkým úspěchem podařilo projektu Grow vídeňské galerie Belvedere. Alšova jihočeská galerie jej rozvinula a nechala růst v unikátní výstavě Let It Grow Again!, která prohlubuje naše pochopení vztahu mezi uměním a ekologií a přináší nové perspektivy pro zachování přírodních a kulturních hodnot v naší společnosti,“ říká Skavova s tím, že strom se stává poselstvím naděje a zachráncem před klimatickou krizí. „Ze symbolu života se strom stává poselstvím přežití. Alšova jihočeská galerie tímto projektem posiluje a rozvíjí vášeň pro umění a přírodu, protože společným nasazením lze dosáhnout mnohem více,“ dodává Skavova z Alšovy jihočeské galerie.

Výstava bude pro návštěvníky přístupná od neděle 9. června do 10. listopadu denně od 9 do 18 h.

Zdroj: Youtube

Zdroj: TZ Alšovy jihočeské galerie