Kdy a za co lidé utrácejí? Jak se v jejich útratách projevují víkendy, svátky, dovolené, roční období a další okolnosti? To jsou velmi cenná marketingová data, která Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) využívá pro efektivní plánování podpory cestovního ruchu v regionu. Nyní se je rozhodla zveřejnit a dát bezplatně k dispozici veřejnosti.

Příležitost zmapovat si chování spotřebitelů podle svých potřeb a zájmů umožní podnikatelům i dalším zájemcům interaktivní Analýza tržeb z EET v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, kterou JCCR nově zpřístupnila, včetně všech filtrů a statistických funkcí, na svých webových stránkách www.jccr.cz. „Zveřejnění této analýzy je dalším z drobných střípků do skládačky celkové pomoci Jihočeského kraje podnikatelům a firmám v době koronavirové krize. A to nejen v oblasti cestovního ruchu a na něj navazujících služeb, ale i v dalších odvětvích,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek. Analýza, pocházející z dílny agentury Dataseek, vznikla ve spolupráci s agenturou CzechTourism.

Předností zmiňované analýzy, která porovnává tržby dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a EET, je její značná variabilita výběrů sledovaných dat. Lze ji totiž upravovat mimo jiné volbou časových období, po letech, měsících, týdnech či konkrétních dnech, výběrem odvětví a ekonomických činností dle klasifikace CZ NACE, jejich kombinací i souhrnným výběrem dle konkrétních potřeb. Lze tak vysledovat třeba i navýšení tržeb v různých službách v návaznosti na některé významné události v kraji, velké sportovní, kulturní nebo společenské akce a podobně.

„Ačkoli pro nás má analýza primárně význam pro sledování ekonomiky celého komplementu služeb v cestovním ruchu, zabývá se stejně podrobně i činnostmi zcela mimo cestovní ruch. Její využití je tak velmi široké,“ doplnil Polášek. Pro JCCR jsou nejdůležitějšími údaji ukazatele tržeb v jednotlivých obdobích. Ty následně slouží k posuzování vlivů sezónnosti, konkrétních událostí, meziročních a meziměsíčních příjmů z hlediska státního rozpočtu a podobně. Celá interaktivní Analýza tržeb z EET v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 je přístupná na webové adrese: www.jccr.cz/cinnosti-jccr/statistiky-a-analyzy.

„Data poskytovaná v mezikrajském srovnání jsou bohužel částečně ovlivněna proměnlivým sběrem EET v jednotlivých letech. Zvlášť začátek roku 2017 není úplně přesný, protože EET teprve začínalo. Letos bude pro změnu EET několik měsíců vypnuté, proto bude následně obtížné srovnávat tržby za 2020 s předchozími lety. Dostupná data jsou tedy dotčena jistou chybou, pro určité typy analýz je ale možné k nim nepřihlížet,“ poznamenal analytik JCCR Michal Šindelíř.

Kdy poklesnou tržby?

Velmi čitelné jsou podle něj z analýzy vycházející pravidelnosti a trendy. Například výrazné poklesy tržeb připadají na státní svátky, kdy musejí mít nově větší prodejny zavřeno. Z dat je však patrné i to, jak se lidé před volnými dny předzásobují. Podobně lze analyzovat také třeba dny mezi státními svátky, kdy si řada lidí bere dovolenou. „Některá odvětví jsou registrována do EET, nicméně objemy jsou spíše symbolické. To však neznamená, že tím klesá jejich vypovídací schopnost. Příkladem jsou kempy a tábořiště. Je z nich zcela zřejmé, že sezóna zde začíná v červnu a končí v září. Vyšší tržby vždy představují i víkendy. Podobně lze zobrazovat trendy i pro ostatní obory podnikání,“ vysvětlil Šindelíř a poznamenal, že statistická data a analýzy tohoto typu jsou pro JCCR velmi důležitá.

Odborná analýza, kterou si letos v dubnu nechala JCCR zpracovat, například konstatovala, že kvůli ztrátám v cestovním ruchu na jihu Čech v důsledku koronavirové pandemie mohou přijít veřejné rozpočty o 3,4 miliardy korun. Ohroženo je také zhruba čtyři tisíce pracovních míst v oblasti cestovního ruchu a necelých deset tisíc dalších navazujících pracovních míst.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.