Trestní oznámení může padnout v souvislosti s teplárnou. Odcházející dozorčí rada podniku, který je většinově vlastněn městem, doporučila svým včera zvoleným nástupcům, aby se zabývali anonymními udáními, která jsou podepsána „zaměstnanci akciové společnosti“.

Uvádějí například, že investice do nového turbogenerátoru byla dvojnásobně předražena, že došlo k enormním nákupům výpočetní techniky nebo že se teplárna nepokusila získat emisní povolenky. „Tyto dokumenty jsou známy všem členům dozorčí rady,“ řekl po zasedání mimořádné valné hromady primátor Juraj Thoma.

Dodal také: „Odcházející dozorčí rada doporučila, aby nový kontrolní orgán teplárny obvinění prošetřil, a shledá–li na nich něco pravdivého, aby podal trestní oznámení.“ „Bereme ty dokumenty jako podněty, které zohledníme v případném auditu,“ potvrdil člen nové dozorčí rady Tomáš Bouzek.

Stavem a hospodařením teplárny je znepokojen i menšinový vlastník firma Forum Energy. Generální ředitel teplárny Zdeněk Blažek se k nařčením včera nevyjádřil (pozdější vyjádření zaslal ředitel Teplárny České Budějovice, a.s. Zdeněk Blažek v rozhovoru připojeném na konci tohoto článku).

Nové vedení teplárny bude muset kromě anonymních udání řešit i nejdůležitější investice a další rozhodnutí za posledních dvacet let. Včerejší volba členů představenstva a dozorčí rady měla dát k přípravě takových kroků mandát do řádného zasedání valné hromady. Vedení představenstva a dozorčí rady bude zvoleno na jednání příští pondělí.

První věcí, která je nutná k zdravému fungování podniku, je podle současné koalice forenzní a personální audit. „Prubířským kamenem bude schválení auditního zadání,“ řekl primátor Juraj Thoma (OPB). Cena auditu, který by měl být zadán mimo jihočeské vody a nejlepším auditorským kancelářím v zemi, se může pohybovat v řádu milionů korun. „Město na audit vypíše výběrové řízení,“ slíbil primátor.

Vedení teplárny se v nejbližších dnech bude muset rozhodnout, zda investice poputují do kotle na biomasu nebo na spojení českobudějovické sítě na rozvod tepla se zdrojem přebytkového tepla, jímž by měla být Jaderná elektrárna Temelín. Další výdaje budou při neschválení předchozích variant spojeny s odsířením teplárny. Všechny zmiňované investice se pohybují v řádech stamilionů korun.

Členy představenstva jsou nyní zástupci všech stran českobudějovického zastupitelstva. Došlo k omezení vlivu menšinových akcionářů, mezi nimiž dominuje FORUM ENERGY, s.r.o. Stanovisko této firmy se nám nepodařilo získat.

Řediteli podniku vlastněného městem, Zdeňku Blažkovi, jsme položili v souvislosti s včerejší Mimořádnou valnou hromadou i zmiňovanými anonymy několik otázek.

Jak hodnotíte průběh Mimořádné valné hromady?
Mimořádná VH, která včera proběhla v TČB a.s. odsouhlasila změny v orgánech společnosti tak, jak je navrhl hlavní akcionář (město Č. Budějovice). Přes stručnost programu byl průběh VH, vinou obstrukcí minoritního vlastníka, komplikovaný a VH trvala dlouhých pět hodin.

Změní se nějakým způsobem poměr mezi většinovým akcionářem (městem) a menšinovými akcionáři ?
Poměr mezi hlavním a minoritním vlastníkem se nemění.

Co si myslíte o obviněních vznesených v anonymních dopisech, jejichž údajnými autory jsou zaměstnanci teplárny?
Zmíněná obvinění minulé představenstvo Teplárny považuje za nepravdivá a nepodložená a má naprosto zásadní pochyby o tom, že autory zmíněných anonymních obvinění jsou zaměstnanci Teplárny Č.Budějovice a.s.

Jak lze rozumět informaci v databázi veřejných zakázek, že Teplárna poptává firmu k výstavbě kotle a turbogenerátoru? Jedná se o výběrové řízení nebo kvalifikační výběrové řízení?
TČB a.s. jakožto sektorový zadavatel, postupuje v zadávání nadlimitních výběrových řízeních v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. Druhy zadávacích řízení jsou stanoveny v paragrafu 29 - Jednací řízení s uveřejněním. Takto postupuje řada sektorových zadavatelů.

Bylo o tomto řízení informováno dřívější a nyní současné vedení města?
Statutární orgány společnosti TČB a.s. postupují při informování dozorčí rady společnosti a svých akcionářů v souladu se stanovami společnosti.

Už se Vám nějaké firmy v této věci přihlásily?
Jednací řízení právě probíhá a firmy, které se o zakázku chtějí ucházet, budou známy až po skončení fáze prokazování kvalifikačních předpokladů.

Kdo bude dodávat biomasu do těchto nových zařízení?
Na dodávku biomasy má TČB a.s. uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí s Lesy Hluboká nad Vltavou a.s

Jak vnímáte plánovaný forenzní audit teplárny?
Bývalé představenstvo velice vítá rozhodnutí města o provedení nezávislého forenzního auditu.