Jak zaznamenal pasovský deník PNP, Parkmann hovořil i o stopách osídlení už z doby kamenné. Mnoho stop je nacházeno ve větších hloubkách a zvláště při vodních tocích. „Pro archeology jsou vždy velmi napínavé silniční stavby či větší zásahy do krajiny,“ zmiňuje deník. Jako příklad cituje z Parkmannovy přednášky povodně 2002, které strhly most u Strážného. To vedlo k odhalení sídliště ze střední doby kamenné. „Referující uvedl i četné příklady ze starší, střední a mladší doby bronzové,“ pokračuje list. „Opakovaně nálezy dokládají i spojení s Podunajím nebo západním Bavorskem.“

Marek Parkmann hovořil i o Keltech, Římanech a Slovanech. „Na závěr zmínil vznik starých Prachatic. V té souvislosti byla zajímavá i zmínka o druhém románském kostele v Netolicích, který byl stržen až v roce 1780 a znovuobjeven až roku 2008,“ dodal list. Zmiňuje, že po přednášce prachatický archeolog odpovídal na řadu dotazů veřejnosti.