Unikátní nález mají na svém kontě archeologové z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Ti už před časem v jedné ze zdí budějovického kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí objevili zazděný dutý prostor a v něm uloženou dřevěnou schránu a písemnosti. Ve středu poprvé ale objevený prostor prozkoumali důkladněji.

Zuzana Thomová, archeoložka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, uvedla, že k tomu došlo díky výzkumnému vrtu, do nějž byla následně spuštěna minisonda, která odborníkům odhalila skrytá tajemství. „Na stěnách jsme mohli vidět nápisy, našly se tam různé písemnosti, přičemž většinou se jednalo o papír, nikoliv o pergamen,“ přiblížila nález Zuzana Thomová.

To nejdůležitější se ale mělo schovávat ve dřevěné schráně. „Už písemné prameny nás upozorňovaly, že v té schráně by měly druhotně uloženy ostatky prvního převora dominikánského kláštera Jindřicha Libraria, který zemřel roku 1281,“ dodala s tím, že jestli se skutečně jedná o jeho ostatky ukáží antropologické a další výzkumy.

Z historie
Jindřich Librarius byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů po jeho založení. Zemřel roku 1281. Po celou dobu existence kláštera byl považován za blahoslaveného. Podle dochovaných legend měl být zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II., kterému měl poradit, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II.