Například o tom, jak velký úspěch mají u obyvatel New Yorku promenády kolem řeky nebo park vytvořený díky konstrukci  někdejší nadzemní dráhy, kterou se podařilo zachránit před demolicí.

Podle organizátorky besedy Ireny Šefčíkové ze sdružení Domovina lze myšlenky Amandy Burden uplatnit 
i v Českých Budějovicích. „Mnoho nás již pochopilo, že město, má-li být přátelské, musí být koncipováno s ohledem na potřeby člověka, nikoliv především aut. Za veřejnost se snažíme již roky vedení města přesvědčit, že ač jsme většinově automobilisté, nejsme všichni připraveni pohybovat se za každou cenu po městě autem," říká ohledně snah Domoviny Irena Šefčíková.

Českobudějovický architekt Mirek Vodák, který New York osobně poznal, pak při debatě zmínil, že záchrana nadzemky a její proměna 
v park byla na začátku zásluhou pouhých dvou obyčejných fanoušků železnice.

Úterní beseda se konala s podporou českobudějovické radnice a byla součástí dlouhodobých aktivit sdružení  Domovina.