Jak dlouho funguje Přírodovědné muzeum Semenec a navazuje na nějakou vaši dřívější činnost?
Přírodovědné muzeum Semenec funguje už 20 let. Původně byl přírodovědný areál zaměřen více na práci se zvířaty. Byla zde záchranná stanice pro živočichy z volné přírody, prováděly se různé záchranné projekty jako odchovy sovy pálené, koroptve polní a podobně. V letech 1996 – 1997 byly založeny sbírky dřevin, ale teprve 
od roku 2006, kdy sbírky dosáhly určité reprezentativní velikosti, jsme začali sbírky prezentovat jako přírodovědné muzeum. Od roku 2008 máme zapůjčenou paleontologickou sbírku, která ukazuje vývoj přírody od prvohor po čtvrtohory a návštěvníci mohou například vidět šišky současných živých borovic a zároveň zkamenělé otisky šišek jejich druhohorních předků.

Jak byste muzeum představila 
v pěti holých větách?
Přírodovědný areál v malebné krajině nad soutokem Lužnice s Vltavou. Sbírky stromů, bylin a hornin v parkově upraveném prostředí. Expozice zkamenělých rostlin a živočichů. Vzdělávací 
a výukové programy vázané na sbírky. Služby pro návštěvníky pro příjemně prožitý volný čas.

Letos oslavíte 20. výročí trvání, chystáte nějaké zvláštní akce?
Jako oslavu 20. výročí založení přírodovědného areálu na Semenci pořádáme v sobotu 17. května od 13 hodin Semenecký jarmark. Je to 
i pro nás takový dárek, protože jsme pořádání podobného kreativního setkání měli již delší dobu v úmyslu. Chtěli bychom, aby se v Přírodovědném muzeu sešli tvořiví lidé nejen z Týna, ale 
i z blízkého či vzdálenějšího okolí. Každý, kdo sám něco vyrábí, peče, šije, maluje, tká a podobně, je zván. Aby se tito lidé poznali, měli prostor si popovídat, vyměňovat si své výrobky, najít inspiraci. Program bude ještě zpestřen divadelním a tanečním vystoupením. Srdečně zveme k návštěvě jarmarku všechny čtenáře. Kromě již zmíněných atrakcí bude možnost si zdarma prohlédnout sbírky muzea. V předvečer jarmarku, 
v pátek 16. května v 19 hodin, jako součást oslav pořádáme koncert v MDK Sokolovna
v Týně, kde vystoupí jazzový trumpetista Laco Deczi se skupinou Celula New York. Hostem jejich letošního tour je bluesový harmonikář Chris DePino, který atmosféru koncertu koření svérázným humorem. Na koncertě chystáme i slosování vstupenek o zajímavé ceny!

V čem se nejvíce změnil areál na Semenci od počátků vašeho působení?
Působím tu od roku 2005. Od té doby všechny sbírkové stromy a keře velmi vyrostly, takže je areál atraktivnější, zvláště na jaře, kdy vše kvete. Expozice byly opatřeny informačními tabulemi. Vytvořili jsme také kvalitní nabídku výukových programů. 
V recepci nabízíme prodej občerstvení a publikací, 
od letoška navíc i obchůdek 
s regionálními výrobky.

Schází dnes lidem i na menším městě se spoustou zeleně, jako je Týn nad Vltavou,  kontakt se skutečnou přírodou?
Mám pocit, že lidem schází spíše osobní zážitky z přírody. Ochutnat rosu z listu, sníst čerstvé lipové pupeny, napít se vody ze studánky. Málokteré dítě ze sídliště zažije ve svém životě takový luxus, aby se mohlo po bouřce svléknout a vykoupat se 
v louži. Přitom takovéto zážitky utváří vztah k přírodě víc než televizní dokument plný informací.

Jak těžké je získat v Týně nad Vltavou návštěvníky v konkurenci muzea, ochotnického divadla a další nabídky pro volný čas?
Ano, není snadné získat návštěvníky. Důležité je stále nabízet něco nového, pořádat akce a podobně. Naše zařízení má přitom charakter spíše stálých expozic. Navíc náš areál je poněkud odlehlý – asi 30 minut pěší chůze z centra do kopce. Navštěvují nás hlavně turisté a školní výpravy, které přijedou autobusem.

Co z nabídky areálu na Semenci má u návštěvníků největší ohlas?
Velký ohlas má pterodaktyl Pepa, který dokresluje atmosféru pravěku v expozici zkamenělin. Je to také zkamenělina…? Nebo ne…? Přijďte se podívat a posuďte sami…

Co plánujete do budoucna?
Toužíme po uskutečnění velkolepé vize – přestavbě provozní budovy na seminární dům se vším, co k tomu patří: konferenční sál, ubytování, kavárna, odpočinkové prostory. Cílem je nabídnout prostor pro konání konferencí, seminářů, pobytových akcí, to vše zasazené do našeho krásného přírodního prostředí. V současné době vytváříme projektový záměr 
a začínáme s hledáním klíčových partnerů pro realizaci.