Expedici povede Josef Elster, biolog působící na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni.
Výzkumné výpravy se zúčastní celkem dvanáct vědců – kromě jihočeských biologů také vědci z Masarykovy univerzity v Brně.

Vědeckou stanici na Arktidě čeští výzkumní pracovníci založili už v minulém roce. „Složení týmu v první sezoně odpovídalo hlavnímu úkolu – dopravit stanici na lokalitu,“ popisuje Josef Elster.

„Hlavním členem byl Ing. Suchánek, stavební inženýr, který organizuje technickou část projektu. Připravil a nechal dopravit dva kontejnery, které tvoří prozatímní základnu,“ doplnil Elster. Loni jihočeští vědci s brněnskými kolegy již zkoumali arktickou vegetaci a připravovali zřízení meteorologické stanice.

Zajímavá lokalita

Pro zřízení české výzkumné stanice bylo vybráno místo, které se nachází na severu centrálního zálivu Isfjord. A to má hned několik výhod.

Z České republiky se sem lze dopravit během dvou dnů. Členové expedice se dostanou během jednoho dne letecky na Svalbard do hlavního města Longyearbyen a odtud se lodí dopraví na stanici přibližně za tři hodiny.

I z hlediska vědy je lokalita velmi zajímavá. Střetávají se tu z hlediska klimatu dvě různorodé oblasti – na západě je kontinentální oceánické podnebí a východní část je naopak arktická a silně zaledněná. Navíc ruští horníci, kteří zde asi padesát let těžili uhlí, sem přenesli z pevniny velké množství spór a organismů.

Vegetační mapa

Hlavním úkolem expedice bude vytvořit vegetační mapu této lokality. Botanici budou při terénních výzkumech zjišťovat, jaké se tu vyskytují vyšší rostliny, mechorosty, lišejníky a řasy. Vědci ze zoologické sekce se zaměří na zmapování rybí fauny a jejích parazitů v blízkém zálivu Petunia. Stanice bude rovněž zaznamenávat změny a vývoj klimatu.

Výzkum je součástí velkého mezinárodního arktického projektu Biologická a klimatická diverzita Arktidy. Koordinuje jej Norský polární institut a probíhá ve všech oblastech Arktidy od Aljašky po Sibiř. Výsledkem čtyřletého projektu by měla být komplexní databáze poznatků o klimatu a složení živočišných a rostlinných druhů Arktidy a jeho proměnách.

Z letošní expedice se čeští experti vrátí v polovině srpna.

Čtyřletý projekt financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.